Pradžia Parašyti el. laišką Svetainės struktūra
Paieška:

Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija
Biudžetinė įstaiga, kodas 188639874 (ne PVM mokėtoja)

 

Įstaigos sandoris ar administra-cinis sprendimas

Viešosios informa-cijos rengėjo ir (ar) skleidėjo pavadini-mas

Įmonės kodas

Lėšų suma eurais

Laikotar-pis, per kurį sumokė-tos lėšos

Priemonės pavadinimas

Viešasis pirkimas

K. Matačiūno leidybos įmonė Kriventa

224174050

1837,99

2023 m. II ket.

El. leidinio „Branduoli
nės energetikos sauga Lietuvoje. Veiklos ataskaita“ dizaino ir maketa-
vimo/
leidybos paslauga (spausdinimo ir susijusios paslaugos)
 

 

 

 

 

 

 

 

Atnaujinta: 2023-08-28