Pradžia Parašyti el. laišką Svetainės struktūra
Paieška:

Branduolinės saugos, fizinės saugos, radiacinės saugos ir branduolinių medžiagų apskaitos ir kontrolės teisinis reglamentavimas

Branduolinė sauga yra šalių, naudojančių branduolinę energiją taikiems tikslams, prioritetinis uždavinys. Tam užtikrinti kiekviena šalis privalo sukurti efektyvią infrastruktūrą ir teisės aktų sistemą. Įvykus avarijai branduolinės energetikos objektuose, žalingi padariniai jaučiami toli už šalies ribų, todėl tarptautinė bendruomenė skiria didžiulį dėmesį branduolinės energetikos valdymo problemoms ir teisiniam jų reglamentavimui. Tarptautinės institucijos padeda šalims gerinti branduolinę saugą bei rengia tarptautines sutartis, kuriose nustatomi reikalavimai saugiam branduolinės energetikos objektų eksploatavimui bei kontrolei.

 
Lietuva yra prisijungusi prie pagrindinių tarptautinių sutarčių ir konvencijų, susijusių su saugiu branduolinių objektų eksploatavimu ir branduolinių medžiagų naudojimu. 
 

Vadovaudamasi tarptautinėse sutartyse nustatytais principais ir reikalavimais, Lietuva sukūrė nacionalinę teisės sistemą, pagal kurią reguliuojama branduolinė sauga. Reikalavimai branduolinei saugai griežtėja, todėl teisės sistema nuolat tobulinama. 

 

Pagrindiniai teisės aktai, susiję su branduolinės energijos naudojimu taikiems tikslams, yra Branduolinės energijos įstatymas, Branduolinės saugos įstatymas, Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įstatymas ir Radiacinės saugos įstatymas. Vadovaudamasi šiais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybė ir, jos įgaliotos institucijos rengia šių įstatymų įgyvendinamuosius teisės aktus, VATESI yra atsakinga už branduolinės saugos, fizinės saugos, radiacinės saugos verčiantis branduolinės energetikos srities veikla su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais bei branduolinių medžiagų apskaitos ir kontrolės teisės normų nustatymą.

 

 

Branduolinės saugos normatyvinių techninių dokumentų tobulinimo programa 2020-2024 metams ir Branduolinės saugos normatyvinių techninių dokumentų rengimo ir peržiūros metiniai planai

Vadovaudamasi Branduolinės saugos reikalavimų BSR-1.1.1-2014 „Branduolinės saugos reikalavimų ir branduolinės saugos taisyklių rengimo tvarkos aprašas“, patvirtintų 2009 m. birželio 15 d. įsakymu Nr. 22.3-58 „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-1.1.1-2014 „Branduolinės saugos reikalavimų ir branduolinės saugos taisyklių rengimo tvarkos aprašas“ pavirtinimo“, IV skyriumi ir Teisės aktų rengimo procedūros aprašu, patvirtintu VATESI viršininko 2014 m. vasario 28 d.  įsakymu  Nr. 22.3-44 „Dėl  Teisės aktų rengimo procedūros aprašo patvirtinimo“, siekdama tinkamai planuoti teisės aktų rengimo procesą, VATESI rengia Branduolinės saugos normatyvinių techninių dokumentų tobulinimo programą 5 metams ir Branduolinės saugos normatyvinių techninių dokumentų rengimo ir peržiūros metinį planą.

 

Branduolinės saugos normatyvinių techninių dokumentų rengimo ir peržiūros 2020-2024 m. programa (2023 metų redakcija) (pdf)

 

Branduolinės saugos normatyvinių techninių dokumentų rengimo ir peržiūros 2023 metų metinis planas (pdf)

  

ARCHYVAS

 

2022 m.

Branduolinės saugos normatyvinių techninių dokumentų rengimo ir peržiūros 2020-2024 m. programa (2022 metų redakcija)

Branduolinės saugos normatyvinių techninių dokumentų rengimo ir peržiūros 2022 metų metinis planas

 

2021 m.

Branduolinės saugos normatyvinių techninių dokumentų rengimo ir peržiūros 2020-2024 m. programa (2021 metų redakcija)

Branduolinės saugos normatyvinių techninių dokumentų rengimo ir peržiūros 2021metų metinis planas

 

2020 m.

Branduolinės saugos normatyvinių techninių dokumentų rengimo ir peržiūros 2020-2024 m. programa (suvestinė redakcija 2020-03-17)

Branduolinės saugos normatyvinių techninių dokumentų rengimo ir peržiūros 2020 metų metinis planas (suvestinė redakcija 2020-03-17)

 

2019 m.

Branduolinės saugos normatyvinių techninių dokumentų rengimo ir peržiūros 2015-2019 m. programa (2019 m. redakcija)

Branduolinės saugos normatyvinių techninių dokumentų rengimo ir peržiūros 2015-2019 m. programos lentelė (2019 m. gruodžio 31 d. redakcija)

Branduolinės saugos normatyvinių techninių dokumentų rengimo ir peržiūros 2019 metų metinis planas (2019 m. gruodžio 31 d. redakcija)

 

2018 m.

Branduolinės saugos normatyvinių techninių dokumentų rengimo ir peržiūros 2015-2019 m. programos lentelė (2018 m. redakcija)

Branduolinės saugos normatyvinių techninių dokumentų rengimo ir peržiūros 2018 metų metinis planas

 

2017 metai

Branduolinės saugos normatyvinių techninių dokumentų rengimo ir peržiūros 2015-2019 m. programa (2017 m. redakcija)

Branduolinės saugos normatyvinių techninių dokumentų rengimo ir peržiūros 2015-2019 m. programos

lentelė (2017 m. redakcija)

VATESI tvirtinamų Branduolinės saugos normatyvinių techninių dokumentų rengimo ir peržiūros 2017 metų metinis planas 

 

2016 metai

Branduolinės saugos normatyvinių techninių dokumentų rengimo ir peržiūros 2015-2019 m. programa

Branduolinės saugos normatyvinių techninių dokumentų rengimo ir peržiūros 2015-2019 m. programos lentelė

VATESI tvirtinamų Branduolinės saugos normatyvinių techninių dokumentų rengimo ir peržiūros 2016 metų metinis planas

   

2015 metai

Branduolinės saugos normatyvinių techninių dokumentų rengimo ir peržiūros 2015-2019 m. programa

Branduolinės saugos normatyvinių techninių dokumentų rengimo ir peržiūros 2015-2019 m. programos lentelės Suvestinė redakcija

VATESI tvirtinamų Branduolinės saugos normatyvinių techninių dokumentų rengimo ir peržiūros 2015 metų metinio plano suvestinė redakcija

 

 

Atnaujinta 2023-11-06