Pradžia Parašyti el. laišką Svetainės struktūra
Paieška:

Asmens duomenų apsauga

 

Įgyvendinant 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (toliau – Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) reikalavimus, Valstybinėje atominės energetikos saugos inspekcijoje yra paskirtas duomenų apsaugos pareigūnas Danguolė Remeikienė, Administravimo departamento Informacinių technologijų skyriaus vyriausioji specialistė.

 

Jeigu turite klausimų, susijusių su asmens duomenų apsaugos užtikrinimu Valstybinėje atominės energetikos saugos inspekcijoje, prašome kreiptis elektroniniu paštu dap(at)vatesi.lt.

 

Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas

 

Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas

 

Privatumo politika Valstybinėje atominės energetikos saugos inspekcijoje

 

Duomenų subjekto įgyvendinimo Valstybinėje atominės energetikos saugos inspekcijoje taisyklės (pdf)

 

Prašymo įgyvendinti duomenų subjekto teisę (-es) forma (word)

 

Asmens duomenų tvarkymo taisyklės (pdf)

 

Už Bendrojo duomenų apsaugos reglamento taikymo stebėseną Lietuvos Respublikoje atsakinga Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija.

 

Kontaktinė informacija:

L. Sapiegos g. 17, Vilnius 10312

Tel. (8 5) 271 28 04, (8 5) 279 1445

Faks. (8 5) 261 94 94

El. paštas ada(at)ada.lt

E. pristatymo dėžutė: 188607912

 

Atnaujinta 2022-04-13