Pradžia Parašyti el. laišką Svetainės struktūra
Paieška:

Informacija apie įstaigos skelbiamus konkursus ar priėmimą į laisvas darbo vietas

No news available.

Asmenys, norėdami dalyvauti konkurse, VATESI per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą (toliau – Sistema) adresu www.testavimas.vtd.lt privalo pateikti:

1. prašymą leisti dalyvauti konkurse, kuriame nurodomas asmens kodas, sutikimas tvarkyti asmens duomenis, kurie naudojami asmens tapatybei nustatyti Sistemoje ir statistikos tikslais, ir elektroninio pašto adresas, kuriuo bus pateikta reikiama informacija;

2. Sistemoje nurodytos formos gyvenimo aprašymą;

3. užpildytą nepriekaištingos reputacijos reikalavimų atitikties deklaraciją (Konkursų į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos aprašo 3 priedas).

Dokumentai pildomi ir teikiami tik per Sistemą!

Norėdami pateikti dokumentus, asmenys turi būti išlaikę bendrųjų gebėjimų testą!

Dokumentai teikiami 14 darbo dienų nuo skelbimo paskelbimo Valstybės tarnybos departamento svetainėje dienos.

Po konkurso konkursą laimėjęs pretendentas per VATESI nurodytą terminą (iki įsakymo dėl priėmimo į pareigas pasirašymo) pateikia šiuos dokumentus:
1. asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinantį dokumentą, išsilavinimą patvirtinantį dokumentą;
2. dokumentą, patvirtinantį įgytą valstybės tarnautojo pareigoms eiti reikalaujamą valstybinės kalbos mokėjimo lygį (pagal Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 „Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“), kai iš pateiktų išsilavinimą patvirtinančių dokumentų negalima nustatyti valstybinės kalbos mokėjimo lygio;
3. užpildytą deklaraciją (Konkursų į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos aprašo 3 priedas), jeigu pasikeitė deklaracijos duomenys;
4. darbo patirtį (stažą) patvirtinančius dokumentus, jeigu pareigybės, į kurią paskelbtas konkursas, aprašyme pretendentui nustatytas specialus reikalavimas turėti atitinkamą darbo patirtį (stažą);
5. užsienio kalbų mokėjimą patvirtinantį dokumentą, jeigu pareigybės aprašyme pretendentui nustatytas specialus reikalavimas mokėti užsienio kalbą atitinkamu lygiu (užsienio kalbos (-ų) mokėjimas turi būti patikrintas iki konkurso pradžios Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro nustatyta tvarka);
6. kitus konkursą organizuojančios įstaigos reikalaujamus dokumentus, būtinus patvirtinti pretendento atitiktį pareigybės, į kurią paskelbtas konkursas, aprašyme nustatytiems specialiesiems reikalavimams;
7. privačių interesų deklaraciją, pateikiamą Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo ir jo įgyvendinamųjų teisės aktų nustatyta tvarka.

Daugiau informacijos galite rasti Konkursų į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos apraše.

Daugiau informacijos: Administravimo departamento Teisės ir personalo skyriaus vedėja Ugnė Adomaitytė, tel.: (8 5) 266 1585.

Atnaujinta: 2018-09-26