Pradžia Parašyti el. laišką Svetainės struktūra
Paieška:

VĮ Ignalinos atominės elektrinės A-1 bloko I-ojo etapo įrenginių išmontavimo ir dezaktyvavimo projektinės dokumentacijos peržiūros paslaugos

Europos Sąjungos ženklas

Šiuo metu įgyvendinama techninės paramos sutartis „VĮ Ignalinos atominės elektrinės A-1 bloko I-ojo etapo įrenginių išmontavimo ir dezaktyvavimo projektinės dokumentacijos peržiūros paslaugos“ (viešojo pirkimo-pardavimo sutartis Nr. 2019/4-7-2), kuri yra finansuojama iš Ignalinos programos projekto Nr. 1D.07/01/VAT.06 „Techninė parama VATESI atominės elektrinės eksploatacijos nutraukimo srityje (6 etapas)“ lėšų.

Paramos gavėjas – Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcija (toliau – VATESI)

Paslaugos tiekėjas – UAB „Svertas“

Sutarties tikslas – VĮ Ignalinos atominės elektrinės A-1 bloko I-ojo etapo įrenginių išmontavimo ir dezaktyvavimo projektinės dokumentacijos peržiūros paslaugos.

Sutarties apimtis – paslaugų tiekėjas teikia mokslinę-techninę paramą, atliekant VĮ Ignalinos atominės elektrinės A-1 bloko I-ojo etapo įrenginių išmontavimo ir dezaktyvavimo projekto  dokumentacijos peržiūrą, teikia pastabas, rekomendacijas bei išvadas dėl projektinėje dokumentacijoje numatytų projektinių sprendinių atitikties Lietuvos Respublikos teisės aktuose ir Tarptautinės atominės energijos agentūros dokumentuose nustatytiems saugos reikalavimams branduolinės energetikos objektų įrenginių išmontavimui ir dezaktyvavimui, teikia pasiūlymus dėl pateiktos projektinės dokumentacijos tobulinimo, optimizavimo, koregavimo ir tikslinimo, atlieka patikrinamuosius skaičiavimus (gavus VATESI nurodymą) tam, kad VATESI, atsižvelgdama į Tiekėjo pateiktas pastabas, išvadas, rekomendacijas ir pasiūlymus, galėtų priimti sprendimą dėl projektinės dokumentacijos suderinimo.

Sutarties trukmė – 2019-02-28–2020-09-19

Projektą remia Europos Sąjunga pagal Ignalinos programą. Preliminari sutarties vertė – 124 650,00 eurų.

 

Ignalinos Programa yra finansinis instrumentas skirtas Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimui bei susijusioms priemonėms Lietuvos energetikos sektoriuje remti.

Daugiau informacijos apie Ignalinos programą: http://www.cpva.lt/ignalinos-programa/34

 

 

Įgyvendintas projektas „Kokybės vadybos sistemos diegimas Valstybinėje atominės energetikos saugos inspekcijoje“

Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija (toliau – VATESI) įgyvendino projektą „Kokybės vadybos sistemos diegimas Valstybinėje atominės energetikos saugos inspekcijoje“ (Nr. VP1-4.3-VRM-01-V-01-063).

Finansavimas šiam projektui buvo skirtas pagal 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“ priemonę „Viešųjų paslaugų kokybės iniciatyvos“.

Projekto tikslas – padidinti VATESI veiklos efektyvumą, pagerinti VATESI teikiamų viešųjų paslaugų kokybę.
 
Projekto veikla – projekto metu buvo įdiegta integruota vadybos sistema, atitinkanti Lietuvos standarto LST EN ISO 9001:2008 „Kokybės vadybos sistemos. Reikalavimai“ ir Tarptautinės atominės energijos agentūros saugos standarto GS-R-3 „Objektų ir veiklos vadybos sistemos“ (angl. „The Management System for Facilities and Activities“) reikalavimus. 2015 m. birželio 1 d. VATESI kokybės vadybos sistema  sertifikuota kaip atitinkanti LST EN ISO 9001:2008 standarto reikalavimus. Taip pat buvo sukurta ir įdiegta viešojo administravimo informacinė sistema VAIS, leidžianti perkelti į elektroninę erdvę dokumentų ir procesų valdymą. Visos projekto veiklos yra įgyvendintos, 2015 m. rugsėjo mėnesį pateikta ir patvirtinta galutinė projekto įgyvendinimo ataskaita.

Projekto nauda – stiprinant VATESI administracinius gebėjimus ir didinant veiklos efektyvumą gerėja ir VATESI teikiamų viešųjų paslaugų kokybė – trumpėja terminai, mažėja neatitikčių skaičius, efektyviau komunikuojama su pareiškėjais, licencijų ir (ar) leidimo turėtojais.

Projekto tęstinumas bus užtikrinamas ir toliau tobulinant bei prižiūrint VATESI įdiegtą integruotą vadybos sistemą bei naudojantis administravimo informacine sistema VAIS.

Kontaktinis asmuo:

Projektų valdymo skyriaus vyr. specialistė
Vida Jakimavičienė
Tel. (8 5) 266 1661
vida.jakimaviciene(at)vatesi.lt

 

 

Atnaujinta 2020-07-13