Pradžia Parašyti el. laišką Svetainės struktūra
Paieška:

Ignalinos AE išmontavimo ir dezaktyvavimo projektai

Ignalinos atominės elektrinės galutiniame eksploatavimo nutraukimo plane yra numatyta, kad Ignalinos AE išmontavimo darbai yra planuojami geografiniu principu, t. y. pagal statinius, pradedant nuo mažiausiai tarša radionuklidais paveiktų objektų, einant prie vis labiau užterštų. Išmontavimo projektai rengiami įvertinant laiko faktorių – yra žinoma, kad pasiekus tam tikrą eksploatavimo nutraukimo etapą (pavyzdžiui, išvežus panaudotą branduolinį kurą, pradėjus eksploatuoti tam tikrą radioaktyviųjų atliekų saugyklą, sumažėjus energijos, aušinančio vandens poreikiams ir pan.) statinyje ar jų grupėje visa ar didžioji dalis technologinės įrangos taps nebereikalinga. Atsižvelgiant į teritorinius, laiko, atliekų tvarkymo, darbo jėgos galimybių ir kitus apribojimus yra rengiami ir vykdomi šios technologinės įrangos išmontavimo ir dezaktyvavimo projektai.

Artėjant išmontavimo darbų pradžiai, VĮ Ignalinos atominė elektrinė kiekvienam projektui rengia būtinus technologinius ir saugą pagrindžiančius dokumentus ir teikia juos vertinti VATESI. Anksčiau išmontavimo ir dezaktyvavimo darbus VĮ Ignalinos atominė elektrinė vykdė pagal 1-ojo ir 2-ojo energijos blokų eksploatavimo licencijas, prieš darbų pradžią su VATESI suderinusi šių darbų saugą pagrindžiančius dokumentus, kurie buvo nurodomi keičiamose licencijų sąlygose. Lietuvoje pasikeitus teisiniam reglamentavimui, licencijų sąlygų buvo atsisakyta. Artėjant labiausiai užterštų įrangos ir sistemų išmontavimo ir dezaktyvavimo darbų etapui, siekiant aiškiau reglamentuoti šių darbų planavimo ir jų saugos priežiūros procesą, VATESI nuo 2021 m. gegužės 1 d. šiems darbams vykdyti išduoda atskirus leidimus.

Suplanuotus radionuklidais užterštos įrangos ir konstrukcijų išmontavimo ir dezaktyvavimo darbus VĮ Ignalinos atominė elektrinė gali vykdyti tik gavusi VATESI leidimą konkretiems darbams. Gavus leidimą, yra išmontuojama pagal projektą numatyta įranga ir vidinės pastatų konstrukcijos, sistemos ir komponentai. Išmontuota įranga ar konstrukcijų dalys, kurių paviršius yra užterštas radionuklidais, gali būti dezaktyvuojamos (nuo jų paviršių specialiu būdu pašalinamos radioaktyviosios medžiagos) ir, pasiekus radioaktyviojo užterštumo nebekontroliavimo lygius, toliau naudojamos arba sutvarkomos kaip įprastos atliekos (metalo laužas ir statybinės atliekos). Kitos radionuklidais užterštos atliekos, kurios negali būti dezaktyvuotos iki nebekontroliavimo lygių, tvarkomos kaip radioaktyviosios atliekos – yra supakuojamos ir padedamos saugoti į saugyklas iki kol bus įrengti joms skirti radioaktyviųjų atliekų atliekynai.

Ignalinos AE statinių griovimas ir su statiniais betarpiškai susietos įrangos išmontavimas bus vykdomas tik po to, kai juose esanti technologinė įranga bus išmontuota, todėl griovimo ir su jais susijusiems darbams bus rengiami atskiri projektai.


VATESI suderintų Ignalinos AE išmontavimo ir dezaktyvavimo projektų sąrašas

 

 

 

 

 

Atnaujinta 2022-11-15