Pradžia Parašyti el. laišką Svetainės struktūra
Paieška:

Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įrenginiai

Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įrenginiai yra įrenginiai, kuriuose tvarkomos radioaktyviosios atliekos: apdorojamos ir saugomos ar dedamos neketinant jų iš ten išimti (apdorojimo įrenginiai, saugyklos, atliekynai).

Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įrenginiai yra eksploatuojami arba statomi šalia Ignalinos AE, Visagino savivaldybės teritorijoje, išskyrus Širvintų rajone esančią uždarytą Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugyklą.

 


 

Spauskite ant paveikslėlio, kad matytumėte didesnį vaizdą.

 

Atsižvelgiant į žmonėms ir aplinkai keliamą pavojų radioaktyviosios atliekos yra skirstomos į labai mažai, mažai ir vidutiniškai, ir labai radioaktyvias atliekas, o pagal radionuklidų pusėjimo trukmę – į trumpaamžes ir ilgaamžes. Visos jos tvarkomos specialiuose įrenginiuose.

Toliau pateikiame schemą, kurioje pavaizduoti radioaktyviųjų atliekų tvarkymo etapai ir būdai Lietuvoje (spauskite ant paveikslėlio, kad matytumėte didesnį vaizdą) ir radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įrenginių aprašymus. 

 

Spauskite ant paveikslėlio, kad matytumėte didesnį vaizdą.

 

Panaudoto branduolinio kuro ir ilgaamžių radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įrenginiai

Trumpaamžių mažai ir vidutiniškai radioaktyvių atliekų tvarkymo įrenginiai

Labai mažai radioaktyvių atliekų tvarkymo įrenginiai

Atitikties nebekontroliuojamiesiems radioaktyvumo lygiams matavimo įrenginiai

 

 

 

Panaudoto branduolinio kuro saugyklos

Objektų statusas: eksploatuojama
Panaudoto branduolinio kuro saugykla (PBKS-1)
Objekto statusas: eksploatuojama
Antroji panaudoto branduolinio kuro saugykla (PBKS-2)

Lietuvoje panaudotas branduolinis kuras nėra perdirbamas, todėl iškrovus iš Ignalinos AE reaktoriaus, ne mažiau kaip 5 metus jis laikomas šalia reaktoriaus įrengtuose baseinuose, vėliau – specialiose šalia atominės elektrinės esančiose dvejose panaudoto branduolinio kuro saugyklose (toliau – PBKS-1 ir PBKS – 2). Abi saugyklos yra sausojo tipo ir jose panaudotas kuras saugomas tuose pačiuose konteineriuose, kuriuose jis atgabenamas į saugyklas.

 

2000 m. pradėta eksploatuoti pirmoji panaudoto branduolinio kuro saugykla (PBKS-1). Joje panaudotas kuras saugomas specialiuose RBMK reaktoriuje panaudotam kurui saugoti skirtuose dviejų tipų CASTOR RBMK-1500 (toliau – CASTOR) ir CONSTOR RBMK-1500 (toliau – CONSTOR) konteineriuose. CASTOR konteinerio, kurių kiekvieno aukštis yra 4,3 m, o skersmuo 2,072 m, svoris kartu su saugomu panaudotu branduoliniu kuru yra 71,84 tonų. Konteineriai CONSTOR yra 4,7 m aukščio ir  2,3 m skersmens, kiekvieno konteinerio svoris kartu su saugomu panaudotu branduoliniu kuru – 84,43 t. Saugykla yra visiškai užpildyta, joje iš viso saugoma 20 CASTOR ir 98 CONSTOR konteinerių su 6018 panaudoto kuro rinklių.

 

2017 m. pradėta eksploatuoti antroji saugykla (PBKS-2). Joje panaudotas branduolinis kuras saugomas 4,5 m aukščio ir 2,6 m skersmens naujos konstrukcijos konteineriuose CONSTOR RBMK-1500/М2, kurių kiekvieno svoris kartu su pakrautu kuru bus 118 tonų. Saugykloje planuojama laikyti apie 190 konteinerių, juose saugoti apie 17 000 panaudoto branduolinio kuro rinklių iki 50 metų. Pasibaigus laikinojo saugojimo terminui visas panaudotas branduolinis kuras turės būti padėtas į giluminį atliekyną.

2021 m. vasario mėn. buvo baigti nepažeisto panaudoto branduolinio kuro iškrovimo iš abiejų energijos blokų išlaikymo baseinų darbai. Visas nepažeistas panaudotas branduolinis kuras (168 konteineriai) yra išvežtas saugoti į saugyklą (PBKS-2). 2020 m. rugsėjo mėn. VĮ Ignalinos atominė elektrinė pradėjo tvarkyti pažeistą branduolinį kurą (panaudoto kuro rinkles, kurios veikdamos reaktoriuje buvo deformuotos arba įgavo apvalkalo defektų dėl ko kuro tabletės turi sąlytį su vandeniu) 1-ame energijos bloke. Visą pažeistą branduolinį kurą iš abiejų energijos blokų išlaikymo baseinų planuojama sudėti į 22 to paties tipo konteinerius ir išvežti juos saugoti į PBKS-2.


VĮ Ignalinos atominė elektrinė planuoja, kad iš abiejų energijos blokų visas pažeistas branduolinis kuras į laikinąją saugyklą (PBKS-2) turėtų būti išvežtas iki 2023 m.

 

 

Naujas kietųjų radioaktyviųjų atliekų tvarkymo ir saugojimo kompleksas

Objekto statusas: eksploatuojamas
Naujas kietųjų radioaktyviųjų atliekų tvarkymo ir saugojimo kompleksas

Ignalinos AE eksploatavimo ir eksploatavimo nutraukimo metu susidariusios kietosios radioaktyviosios atliekos yra saugomos senosiose Ignalinos AE saugyklose (155, 155/1 ir 157, 157/1 pastatuose). Siekiant sukauptas atliekas sutvarkyti  pagal naujausius radioaktyviųjų atliekų tvarkymo reikalavimus ir modernizuoti atliekų tvarkymo sistemą, buvo nuspręsta pastatyti naują kietųjų radioaktyviųjų atliekų tvarkymo ir saugojimo kompleksą (B3/4 projektas). 


Į naujai pastatytą kompleksą bus perkeltos perrūšiuotos anksčiau senosiose saugyklose sukauptos kietosios radioaktyviosios atliekos. Atliekoms iš senųjų saugyklų išimti ir perrūšiuoti buvo suprojektuoti ir pastatyti specialūs įrenginiai (B2-1 ir B2-2 projektai). Taip pat šiame komplekse bus tvarkomos ir saugomos Ignalinos AE eksploatavimo bei eksploatavimo nutraukimo metu susidariusios kietosios radioaktyviosios atliekos.

Naujajame komplekse ilgaamžės radioaktyviosios atliekos bus smulkinamos tiek, kad tilptų į joms skirtus saugojimo konteinerius ir saugomos apie 50 metų ilgaamžių radioaktyviųjų atliekų saugykloje. Ilgaamžių radioaktyviųjų atliekų saugykla suprojektuota talpinti apie 2000 m3 atliekų, esant poreikiui numatyta galimybė ją išplėsti iki 8000 m3 pristatant papildomus modulius.

Vėliau ilgaamžės radioaktyviosios atliekos bus sudėtos į joms skirtus radioaktyviųjų atliekų atliekynus.

Daugiau informacijos apie komplekso projektą VĮ Ignalinos atominė elektrinės interneto svetainėje.

Pagrindiniai su projekto įgyvendinimu susiję įvykiai

2009 m. rugpjūčio mėn. VATESI išdavė licencija statyti kietųjų radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įrenginius.

 
2017 m. spalio mėn. VATESI išdavė licenciją VĮ Ignalinos atominei elektrinei eksploatuoti naują kietųjų radioaktyviųjų atliekų rūšiavimo, apdorojimo, pakavimo ir saugojimo kompleksą ir leido pradėti karštuosius bandymus (bandymus su radioaktyviosiomis medžiagomis).

 

2022 m. kovo 28 d. VATESI išdavė VĮ Ignalinos atominei elektrinei du leidimus: leidimą pradėti pramoninį radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įrenginio eksploatavimą ir leidimą pradėti pramoninį radioaktyviųjų atliekų saugyklos eksploatavimą.

 

 

Kietųjų radioaktyviųjų atliekų išėmimo iš 157 ir 157/1 pastatų bei išimtų atliekų rūšiavimo įrenginiai

Objekto statusas: eksploatuojami
Kietųjų radioaktyviųjų atliekų išėmimo iš 157 ir 157/1 pastatų bei išimtų atliekų rūšiavimo įrenginiai

Kietųjų radioaktyviųjų atliekų išėmimo įrenginiai (B2-2 projektas) yra įrengti ant senųjų Ignalinos AE saugyklų (157 ir 157/1 pastatų) stogų. Šių įrenginių pagalba iš saugyklų bus išimtos ilgaamžės radioaktyviosios atliekos. Perkeltos į naujai pastatytą kietųjų radioaktyviųjų atliekų tvarkymo ir saugojimo kompleksą atliekos bus perrūšiuotos pagal naujausius reikalavimus, sudėtos į specialias pakuotes ir konteinerius ir saugojamos iki bus įrengtas giluminis atliekynas.

Pagrindiniai su projekto įgyvendinimu susiję įvykiai

2010 m. liepos mėn. VĮ Ignalinos atominė elektrinė pateikė VATESI peržiūrai kietųjų radioaktyviųjų atliekų išėmimo iš 157 ir 157/1 pastatų techninį projektą bei saugos analizės ataskaitą.

2014 m. gruodžio mėn. VATESI suderino radioaktyviųjų atliekų išėmimo iš saugyklų (157 ir 157/1 pastatų) techninį projektą ir saugos analizės ataskaitą ir suderino radioaktyviųjų atliekų išėmimo iš saugyklų įrangos įrengimo modifikaciją (B2 projekto 2 dalis).

2017 m. spalio mėn. VATESI suderino ant Ignalinos AE kietųjų radioaktyviųjų atliekų saugyklų (157, 157/1 pastatai) įrengtų kietųjų radioaktyviųjų atliekų išėmimo įrenginių saugą pagrindžiančius dokumentus (B2-2 projektas).

2020 m. birželio mėn. VATESI suderino pagal karštųjų bandymų rezultatus atnaujintus ant Ignalinos AE kietųjų radioaktyviųjų atliekų saugyklų (157, 157/1 pastatai) įrengtų kietųjų radioaktyviųjų atliekų išėmimo įrenginių (B2-2 projektas) saugą pagrindžiančius dokumentus. Šis VATESI sprendimas leido pradėti įrenginių pramoninį eksploatavimą.

 

 

Gilumnis atliekynas

Objekto statusas: vyksta planavimo darbai

 

Giluminis atliekynas – tai žemės gelmėse kelių šimtų metrų gylyje įrengtas atliekynas, leidžiantis pakankamai ilgą laiką izoliuoti didelio aktyvumo atliekas ir taip apsaugoti žmones ir aplinką nuo žalingo jonizuojančiosios spinduliuotės poveikio. Žmonių ir aplinkos saugą užtikrina natūralūs gamtiniai barjerai (giliai slūgstančios uolienos) ir keletas vienas kitą papildančių dirbtinių (inžinerinių) barjerų.

Radioaktyviųjų atliekų dėjimas į giluminį atliekyną šiuo metu yra vienintelis tvarus ir saugiausias ilgaamžių atliekų galutinio sutvarkymo būdas, todėl tokį atliekyną planuojama įrengti ir Lietuvoje. Į šį atliekyną turės būti perkeltos saugyklose saugomos Ignalinos AE eksploatavimo ir eksploatavimo metu susidariusios ilgaamžės atliekos, įskaitant panaudotą branduolinį kurą.

 

Giluminio atliekyno įrengimo etapai yra numatyti 2021 m. Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintoje 2021–2030 metų branduolinės energetikos objektų eksploatavimo nutraukimo ir radioaktyviųjų atliekų tvarkymo plėtros programoje. Giluminio atliekyno vietos parinkimo tyrimo programą numatoma įvykdyti iki 2047 metų. Preliminariai planuojama, kad giluminis atliekynas bus statomas 2058–2067 metais, eksploatuojamas 2068–2074 metais, uždaromas 2075–2079 metais.

 

Už giluminio atliekyno projekto įgyvendinimą atsakinga VĮ Ignalinos atominė elektrinė, kuri kartu su Energetikos ministerija koordinuoja atliekyno įrengimo darbus ir periodiškai atnaujina planuojamų darbų grafiką.


Daugiau informacijos apie giluminio atliekyno projektą.

 

 

Sucementuotų radioaktyviųjų atliekų saugykla

Objekto statusas: eksploatuojama
Sucementuotų radioaktyviųjų atliekų saugykla

Nuo 2006 m. eksploatuojamoje saugykloje (Ignalinos AE 158/2 pastate) saugomos cementavimo įrenginyje sucementuotos atliekos – nuosėdos iš koncentrato, jonų kaitos dervos iš Ignalinos AE vandens valymo ir skystųjų atliekų apdorojimo sistemų, pagalbinė filtravimo medžiaga (perlitas).

Sucementuotų radioaktyviųjų atliekų saugykla – gelžbetonio konstrukcija. Pagal projektą šioje saugykloje atliekų pakuotės gali būti saugomos 60 metų. Cementu sukietintos atliekos supilamos į 200 l tūrio statines, kurios dedamos į saugojimo konteinerį. Pastate galima sutalpinti 6 300 saugojimo konteinerių. Vieno konteinerio tūris yra apie 5,6 m3, jame telpa 8 statinės. Iki 2021 m. pagamintos ir saugykloje saugomos 14 879 cementuotų atliekų statinės, arba 1862,13 konteinerio atliekų.

Taip pat šioje saugykloje bus saugoma dalis kietųjų Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimo metu susidarysiančių radioaktyviųjų atliekų, jei bus pagrįsta tokių atliekų saugojimo šioje saugykloje sauga. Reaktoriaus kanalų grafito atliekų saugojimo šioje saugykloje saugos pagrindimas buvo suderintas 2018 m. Atliekos bus sudėtos į plieno statines, kurios bus dedamos į tokius pačius betoninius konteinerius, kaip ir sucementuotos atliekos.

 

 

Kietųjų radioaktyviųjų atliekų išėmimo iš 155 ir 155/1, 157/1 pastatų bei išimtų atliekų rūšiavimo įrenginiai

Objekto statusas:  eksploatuojami

Kietųjų radioaktyviųjų atliekų išėmimo įrenginiai (B2-1 projektas) yra įrengti šalia senųjų Ignalinos AE saugyklų (155 ir 155/1 pastatų) kaip priestatai. Šių įrenginių pagalba iš saugyklų bus išimtos ir pagal naujausius reikalavimus  perrūšiuotos bei sudėtos į specialias pakuotes trumpaamžės radioaktyviosios atliekos. Atliekos nuotoliniu būdu valdomų įrenginių pagalba bus išimamos per senųjų Ignalinos AE saugyklų sienose įrengtas angas, perkeliamos į prie 155 ir 155/1 saugyklų įrengtus pastatus, kur atliekos bus rūšiuojamos, talpinamos į konteinerius, ir charakterizuojamos. Didžioji dalis šių atliekų bus transportuojamos į labai mažai radioaktyvių atliekų saugyklą,  ir vėliau į labai mažai radioaktyvių atliekų atliekyną. Šio atliekyno priimtinumo kriterijų neatitinkančios atliekos bus transportavimo konteineriuose vežamos į  naujai pastatytą kietųjų radioaktyviųjų atliekų tvarkymo ir saugojimo kompleksą, kur bus apdorotos ir saugojamos iki bus įrengtas trumpaamžių mažai ir vidutiniškai radioaktyvių atliekų atliekynas.

Kietųjų radioaktyviųjų atliekų išėmimo įrenginiai (B2-2 projektas) yra įrengti ant senųjų Ignalinos AE saugyklų (157 ir 157/1 pastatų) stogų. Vienas iš šių įrenginių skirtas išimti trumpaamžes atliekas iš saugyklos esančios 157/1 pastate. Išimtos atliekos bus perkeltos į naujai pastatytą kietųjų radioaktyviųjų atliekų tvarkymo ir saugojimo kompleksą, ten bus perrūšiuotos, galutinai apdorotos ir patalpintos saugoti į trumpaamžių radioaktyviųjų atliekų saugyklą.  Vėliau jos bus sudėtos į trumpaamžių mažai ir vidutiniškai radioaktyvių atliekų atliekyną.

Pagrindiniai su projekto įgyvendinimu susiję įvykiai

 • 2009 m. rugpjūčio mėn. VATESI išdavė licencija statyti kietųjų radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įrenginius.
 • 2011 m. balandžio mėn. VATESI išdavė licenciją, suteikiančią teisę statyti kietųjų radioaktyviųjų atliekų išėmimo iš 155 ir 155/1 pastatų bei išimtų atliekų rūšiavimo įrenginius.
 • 2014 m. gruodžio mėn. VATESI suderino radioaktyviųjų atliekų išėmimo iš saugyklų (157 ir 157/1 pastatų) techninį projektą ir saugos analizės ataskaitą irsuderino radioaktyviųjų atliekų išėmimo iš saugyklų įrangos įrengimo modifikaciją (B2 projekto 2 dalis).
 • 2017 m. birželio mėn. – VATESI išdavė licenciją eksploatuoti kietųjų radioaktyviųjų atliekų išėmimo ir pradinio apdorojimo įrenginius (B2 projekto 1 dalis).
 • 2017 m. spalio mėn. VATESI šdavė licenciją VĮ Ignalinos atominei elektrinei eksploatuoti naują kietųjų radioaktyviųjų atliekų rūšiavimo, apdorojimo, pakavimo ir saugojimo kompleksą. Ši licencija leido pradėti karštuosius bandymus (bandymus su radioaktyviosiomis medžiagomis).
 • 2017 m. spalio mėn. VATESI suderino ant Ignalinos AE kietųjų radioaktyviųjų atliekų saugyklų (157, 157/1 pastatai) įrengtų kietųjų radioaktyviųjų atliekų išėmimo įrenginių saugą pagrindžiančius dokumentus (B2-2 projektas). Šis VATESI sprendimas leido pradėti karštuosius bandymus (bandymus su radioaktyviomis medžiagomis.
 • 2019 m. balandžio mėn. VATESI išdavė leidimą VĮ Ignalinos atominei elektrinei pramoniniu būdu eksploatuoti kietųjų radioaktyviųjų atliekų išėmimo ir pradinio apdorojimo įrenginius (B2 projekto 1 dalis).
 • 2020 m. birželio mėn. VATESI suderino pagal karštųjų bandymų rezultatus atnaujintus ant Ignalinos AE kietųjų radioaktyviųjų atliekų saugyklų (157, 157/1 pastatai) įrengtų kietųjų radioaktyviųjų atliekų išėmimo įrenginių (B2-2 projektas) saugą pagrindžiančius dokumentus. Šis VATESI sprendimas leido pradėti minėtų įrenginių pramoninį eksploatavimą.

 

 

Naujas kietųjų radioaktyviųjų atliekų tvarkymo ir saugojimo kompleksas

Objekto statusas: eksploatuojamas
Naujas kietųjų radioaktyviųjų atliekų tvarkymo ir saugojimo kompleksas

Ignalinos AE eksploatavimo ir eksploatavimo nutraukimo metu susidariusios kietosios radioaktyviosios atliekos yra saugomos senosiose Ignalinos AE saugyklose (155, 155/1 ir 157, 157/1 pastatuose). Siekiant sukauptas atliekas sutvarkyti  pagal naujausius radioaktyviųjų atliekų tvarkymo reikalavimus ir modernizuoti atliekų tvarkymo sistemą, nuspręsta pastatyti naują kietųjų radioaktyviųjų atliekų tvarkymo ir saugojimo kompleksą (B3/4 projektas).

Į naujai pastatytą kompleksą bus perkeltos perrūšiuotos anksčiau senosiose saugyklose sukauptos kietosios radioaktyviosios atliekos. Atliekoms iš senųjų saugyklų išimti ir perrūšiuoti buvo suprojektuoti ir pastatyti specialūs įrenginiai (B2-1 ir B2-2 projektai).

Naujajame komplekse mažai radioaktyvios degios atliekos bus deginamos, o mažai ir vidutiniškai radioaktyvios atliekos presuojamos, tokiu būdu bus mažinami radioaktyviųjų atliekų kiekiai. Apdorotos atliekos bus talpinamos į konteinerius. Konteineriai su trumpaamžėmis vidutiniškai radioaktyviomis atliekomis bus užpildomi betonu ir taip parengiamos radioaktyviųjų atliekų pakuotės skirtos dėti į trumpaamžių mažai ir vidutiniškai radioaktyvių atliekų atliekyną. Šios pakuotės prieš išvežant jas į atliekyną bus saugomos  trumpaamžių radioaktyviųjų atliekų saugykloje, kurią numatoma eksploatuoti apie 50 metų. Šiame komplekse bus tvarkomos ir saugomos Ignalinos AE eksploatavimo bei eksploatavimo nutraukimo metu susidariusios kietosios radioaktyviosios atliekos.


Daugiau informacijos apie komplekso projektą VĮ Ignalinos atominės elektrinės interneto svetainėje.

Pagrindiniai su projekto įgyvendinimu susiję įvykiai

 • 2009 m. rugpjūčio mėn. – VATESI išdavė licencija statyti kietųjų radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įrenginius.
 • 2017 m. spalio mėn. VATESI išdavė licenciją VĮ Ignalinos atominei elektrinei eksploatuoti naują kietųjų radioaktyviųjų atliekų rūšiavimo, apdorojimo, pakavimo ir saugojimo kompleksą ir leido pradėti karštuosius bandymus (bandymus su radioaktyviosiomis medžiagomis).
 • 2022 m. kovo 28 d. VATESI išdavė VĮ Ignalinos atominei elektrinei du leidimus: leidimą pradėti pramoninį radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įrenginio eksploatavimą ir leidimą pradėti pramoninį radioaktyviųjų atliekų saugyklos eksploatavimą.

 

 

Trumpaamžių mažai ir vidutiniškai radioaktyvių atliekų atliekynas

Objekto statusas: vyksta parengiamieji darbai atliekyno statybai
Trumpaamžių mažai ir vidutiniškai radioaktyvių atliekų atliekyno maketas

Visas trumpaamžes mažai ir vidutiniškai radioaktyvias atliekas, šiuo metu saugomas Ignalinos AE saugyklose ir susidarysiančias eksploatavimo nutraukimo metu, numatyta sudėti į paviršinį atliekyną, kuris bus įrengtas šalia Ignalinos AE, Visagino savivaldybės Stabatiškės kaimo teritorijoje. Už atliekyno statybą atsakinga VĮ Ignalinos atominė elektrinė.

Paviršinis atliekynas – žemės paviršiuje įrengtas atliekynas, kuriame gamtiniai ir dirbtiniai (inžineriniai) barjerai neleidžia atliekoms pasklisti aplinkoje. Tokie atliekynai turi būti prižiūrimi kelis šimtus metų (numatoma iki 300 m.). Vėliau atliekos jau nekelia pavojaus net ir inžineriniams barjerams suirus.

Atliekyne bus priimamos ir tikrinamos radioaktyviųjų atliekų pakuotės, atvežtos iš kitų Ignalinos AE atliekų tvarkymo įrenginių. Dalis radioaktyviųjų atliekų (konteineriai su panaudotomis jonų mainų dervomis bei konteineriai su stambiagabaritėmis atliekomis) bus galutinai sutvarkomos atliekyne. Radioaktyviųjų atliekų pakuotės bus dedamos į atliekyno rūsius, o užpildyti rūsiai uždaromi (uždengiami gelžbetonio plokšte, ji dengiama molio sluoksniu ir daugiasluoksne danga iš smėlio, molio, žvyro, skaldos, akmenų ir augalijos sluoksnių). Atliekyno ekploatacijos (užpildymo) metu bus vykdoma radionuklidų išmetimų kontrolė ir stebėsena, o po jo uždarymo – atliekyno priežiūra, įskaitant radiologinį monitoringą.

Trumpaamžių mažai ir vidutiniškai radioaktyvių atliekų atliekyną sudarys trys gelžbetoniniai moduliai, kuriuose gali būti sudėta 100 000 kubinių metrų apdorotų (supakuotų į betoninius konteinerius ir sucementuotų) radioaktyviųjų atliekų. Į atliekyną atliekos bus dedamos iki 2038 m., kol bus atlikti visi elektrinės eksploatavimo nutraukimo darbai ir sutvarkytos visos radioaktyviosios atliekos. Uždarius atliekyną, licencijos turėtojas prižiūrės, kad sukurti inžineriniai barjerai tinkamai atliktų savo funkcijas.

Pagrindiniai su projekto įgyvendinimu susiję įvykiai

 • 2008m. gruodžio mėn. VATESI suderino mažo ir vidutinio aktyvumo radioaktyviųjų atliekų atliekyno  techninę specifikaciją.
 • 2017 m. lapkričio 22 d. VATESI išdavė licenciją VĮ Ignalinos atominei elektrinei statyti ir eksploatuoti trumpaamžių mažai ir vidutiniškai radioaktyvių atliekų atliekyną.

 

Šiuo metu vyksta parengiamieji darbai atliekyno statybai. Pradėti eksploatuoti atliekyną VĮ Ignalinos atominė elektrinė galės įrodžiusi, kad visi technologiniai įrenginiai veikia tinkamai ir gavusi VATESI leidimus.

 

Daugiau informacijos apie atliekyno projektą įmonės interneto svetainėje.

Labai mažai radioaktyvių atliekų tvarkymo įrenginiai

Labai mažai radioaktyvių atliekų saugykla

Labai mažai radioaktyvių atliekų atliekynas
 

Labai mažai radioaktyvių atliekų saugykla

Objekto statusas: eksploatuojama
Labai mažai radioaktyvių atliekų saugykla

Nuo 2013 m. eksploatuojamoje labai mažai radioaktyviųjų atliekų saugykloje (B19-1 projektas) atliekamas radioaktyviųjų atliekų pakuočių apibūdinimas (radionuklidinės sudėties nustatymas), taip pat kaupiamos ir saugomos radioaktyviosios atliekos, iki jos bus išvežtos į labai mažai radioaktyvių atliekų atliekyną. Saugykloje saugomos atliekos iš anksto surūšiuotos jų susidarymo vietose ir sudėtos į atitinkamas pakuotes: plieninėmis juostomis surišti ir į polietileno plėvelę syvynioti supresuotų kietųjų radioaktyviųjų atliekų ryšuliai, į lanksčius konteinerius (didmaišius) supakuotos panaudotos jonų mainų dervos, pusės aukščio ISO konteineriai su nepresuotomis kietosiomis atliekomis.

Numatoma, kad saugykla bus eksploatuojama apie 30 metų, kol bus baigti Ignalinos AE pramoninėje aikštelėje esančių pastatų ir statinių dezaktyvavimo ir išmontavimo darbai.

Saugyklos pastatas – gelžbetonio konstrukcija. Pagal projektą šioje saugykloje gali būti saugoma  4000 m³ galutinai apdorotų radioaktyviųjų atliekų.

 

 

Labai mažai radioaktyvių atliekų atliekynas

Objekto statusas: ruošiamas pramoninei eksploatacijai (vykdomi įrenginių pripažinimo tinkamais eksploatuoti darbai, karštieji bandymai)
Labai mažai radioaktyvių atliekų atliekyno maketas

Labai mažai radioaktyvių atliekų atliekynas, tai ant žemės paviršiaus įrengtas labai mažai radioaktyvių atliekų tvarkymo įrenginys, į kurį dedamos radioaktyviosios atliekos neketinant jų iš ten išimti. Gamtiniai ir įrengti dirbtiniai (inžineriniai) barjerai užtikrina, kad radioaktyviosios atliekos nepatektų į aplinką. Po atliekyno uždarymo jis turi būti prižiūrimas bent 100 metų. Per tokį laikotarpį šių atliekų aktyvumas savaime sumažės ir jos taps nepavojingos žmogui ir aplinkai.

 

Labai mažai radioaktyvių atliekų atliekynas (B19-2 projektas), jis dar vadinamas Landfill tipo atliekynu, statomas Visagino savivaldybėje, šalia uždarytos Ignalinos AE. Jį sudarys trys moduliai, kurių kiekvienas galės talpinti iki 20 tūkst. kubinių metrų trumpaamžių labai mažai radioaktyvių atliekų.

 

Atliekyne ant gelžbetoninio pagrindo keliais lygiais bus sudėti pusės aukščio ISO konteineriai su radioaktyviosiomis atliekomis, plastikiniai ryšuliai su supresuotomis radioaktyviosiomis atliekomis ir armuoti plastikiniai konteineriai su panaudotomis jonų mainų dervomis. Pakuotėmis užpildyti moduliai bus uždengiami daugiasluoksne danga, sudaryta iš sorbuojančios medžiagos (smėlio), išlyginamojo (smėlio ir žvirgždo), hidroizoliacinio (bentonitas ir aukšto tankio polietileno plėvelė), apsauginio (žvirgždas ir geotekstilė) ir užpildo (vietinis gruntas, dirvožemis, augmenija) sluoksnių, kuri apsaugos atliekyną nuo išorinio poveikio ir neleis vandeniui patekti į atliekyno vidų.

 

Projekte numatyta, kad modulių užpildymas radioaktyviosiomis atliekomis tęsis apie 20 metų. Po to dar 30 metų bus vykdoma aktyvioji atliekyno priežiūra (radiologinė stebėsena, užtikrinama fizinė sauga, vykdomi aplinkos tvarkymo darbai), o vėliau, dar 70 metų, išliks ribojimas naudoti žemę. Panašūs paviršiniai atliekynai yra eksploatuojami Švedijoje, Prancūzijoje, Ispanijoje.
 

Pagrindiniai su projekto įgyvendinimu susiję įvykiai

 • 2009 m. spalio mėn. VĮ Ignalinos atominė elektrinė pateikė atliekyno techninį projektą ir preliminarią saugos analizės ataskaitą.
 • 2013 m. liepos mėn. VATESI pritarė pakartotinai pateiktam labai mažai radioaktyvių atliekų atliekyno techniniam projektui su pakeitimais.
 • 2015 m.  gruodžio mėn. VATESI išdavė VĮ Ignalinos atominei elektrinei licenciją statyti ir eksploatuoti labai mažai radioaktyvių atliekų atliekyną.
 • 2022 m. balandžio 1 d. VATESI išdavė VĮ Ignalinos atominei elektrinei leidimą įvežti radioaktyviąsias atliekas į labai mažai radioaktyvių atliekų atliekyną ir pirmą kartą atlikti atliekyno sistemų bandymus panaudojant radioaktyviąsias atliekas.

 

Pradėti eksploatuoti atliekyną VĮ Ignalinos atominė elektrinė galės įrodžiusi, kad visi technologiniai įrenginiai veikia tinkamai ir gavusi VATESI leidimus.

Daugiau informacijos apie atliekyno projektą įmonės interneto svetainėje.

 

 

Atitikties nebekontroliuojamiesiems radioaktyvumo lygiams matavimo įrenginiai

Objektų statusas: eksploatuojami
Atitikties nebekontroliuojamiesiems radioaktyvumo lygiams matavimo įrenginiai (B10 pastatas, Ignalinos AE nuotr.)

Atitikties nebekontroliuojamiesiems atliekų lygiams matavimo įrenginiai yra sumontuoti Ignalinos AE 159B ir B10 pastatuose. Šiais įrenginiais išmatuojama, ar medžiagos ir atliekos atitinka nebekontroliuojamuosius atliekų lygius, t. y. nustatoma atliekose esančių radionuklidų aktyvumo koncentracija. Vertinama, ar neviršijami nebekontroliuojamieji radioaktyvumo lygiai, o kai atliekose yra kelių rūšių radionuklidai jų aktyvumo koncentracijos ir nebekontroliuojamojo radioaktyvumo lygio santykių suma neviršija 1, tuomet medžiagos ir atliekos yra priskiriamos nebekontroliuojamosioms atliekoms ir gali būti naudojamos pakartotinai arba tvarkomos kaip įprastos neradioaktyviosios atliekos. Pavyzdžiui, dalis įrangos ar metalinės dalys gali būti toliau naudojamos pramonėje arba statybinės atliekos sutvarkomos kaip įprastos.

Į viršu

 

Atnaujinta 2023-05-09