Pradžia Parašyti el. laišką Svetainės struktūra
Paieška:

Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugykla

Objekto statusas: vykdoma uždarytos saugyklos priežiūra
Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugykla

Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugykla – tai 200 m3 talpos monolitinis gelžbetonio rūsys, įrengtas 3 m gylyje Širvintų rajono Bartkuškio miške. Ši „Radono“ tipo saugykla uždaryta 1989 m. Joje laikomos iš pramonės įmonių, medicinos ir mokslo įstaigų 1963–1989 m. surinktos radioaktyviosios atliekos. Saugykla yra 9 km atstumu nuo Maišiagalos ir 40 km atstumu nuo Vilniaus.

Eksploatuojant įrenginį, jame buvo sukaupta apie 120 m3  įvairaus aktyvumo nerūšiuotų ilgaamžių ir trumpaamžių radioaktyviųjų atliekų. Atliekos buvo sluoksniuojamos su betono skiediniu. Baigiant įrenginį eksploatuoti, likusi ertmė buvo užpildyta betonu ir smėliu.

Pagal šiuolaikinius radioaktyviųjų atliekų tvarkymo reikalavimus, kiekvienos rūšies atliekos turi būti tvarkomos atskirai, todėl atliekos iš saugyklos turi būti išimamos, rūšiuojamos, pakuojamos į specialias pakuotes ir dedamos į kiekvienai atliekų rūšiai skirtus atliekynus. Šiuos darbus atlieka VĮ Ignalinos atominė elektrinė, kuriai 2021 m. gegužės 13 d. VATESI išdavė licenciją vykdyti Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugyklos eksploatavimo nutraukimą. 

Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugyklos stebėsena

 

Nors į saugyklą atliekos nebededamos, nuo 1994 m. yra vykdomas nuolatinis Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugyklos aplinkos užterštumo stebėjimas. Aplinkai šalia saugyklos stebėti išgręžta dešimt gręžinių, iš jų sistemingai imami gruntinio vandens mėginiai ir vertinama, ar saugykloje esančių radionuklidų nepatenka į gruntinius vandenis. Vienas pagrindinių rodiklių, nusakančių saugyklos barjerų efektyvumą, yra tričio, kaip mobiliausio radionuklido, tūrinis aktyvumas gręžiniuose esančiame vandenyje. Maišiagalos saugyklos aplinkos stebėsenos ataskaitų duomenimis, maksimalus tričio aktyvumas gręžiniuose sumažėjo 2006 m. atlikus saugos gerinimo darbus, kai buvo įrengti nauji saugyklos apsaugos barjerai – grunto ir dviejų vandeniui nelaidžių membranų sistema, sauganti saugykloje esančias radioaktyviąsias atliekas nuo vandens, galinčio išplauti saugykloje esančius radionuklidus. Nuo 2005 m. stebimų duomenų analizė ir toliau rodo tričio tūrinio aktyvumo mažėjimą arčiausiai Maišiagalos saugyklos kaupo įrengtuose gręžiniuose.

Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugyklos nulemtos apšvitos dozių ir aplinkos užterštumo stebėsena bus vykdoma tol, kol iš saugyklos bus išvežtos visos radioaktyviosios atliekos ir bus patvirtinta, kad saugyklos teritorijoje neliko radionuklidais užterštų konstrukcijų ir grunto.

Daugiau informacijos apie Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugyklą.

 

 

 

Atnaujinta 2021-10-22