Pradžia Parašyti el. laišką Svetainės struktūra
Paieška:

Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugykla

Mai

Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugykla yra branduolinės energetikos objektas, kurioje laikomos iki 1989 m. iš pramonės įmonių, medicinos ir mokslo įstaigų surinktos radioaktyviosios atliekos. Kaip ir kituose branduolinės energetikos objektuose, minėtoje saugykloje būtina užtikrinti, kad radioaktyviųjų atliekų poveikis aplinkai, o kartu ir žmonėms būtų kuo mažesnis.

 

Radioaktyviosios atliekos šiame įrenginyje yra saugomos gelžbetonio rūsyje, kurio vidaus matmenys 14.75m x 4.75m x 3 m (tūris – 200 m3). Eksploatuojant įrenginį rūsys buvo tik iš dalies užpildytas atliekomis (apie 60% viso tūrio). Atliekos buvo sluoksniuojamos su betono skiediniu. Be to, čia laikomi ir panaudoti jonizuojančios spinduliuotės šaltiniai, užsandarinti dviejuose nerūdijančio plieno konteineriuose, kurių kiekvieno talpa – 10 litrų. Baigiant įrenginį eksploatuoti, likusi ertmė buvo užpildyta betonu ir smėliu.

 

1960 m. TSRS Ministrų Taryba priėmė sprendimą, įpareigojantį įvairiuose TSRS regionuose pastatyti radioaktyviųjų atliekų laidojimo kombinatus (punktus). Vienas jų buvo pastatytas ir Lietuvoje, netoli Maišiagalos, Širvintų rajono Bartkuškio miške. Į jį radioaktyviosios atliekos, susidarančias pramoninės, medicininės ir mokslinės veiklos metu, turėjo būti vežamos iš Lietuvos, Kaliningrado bei Gardino sričių.

 

1963 m. šio punkto statyba buvo baigta ir į jį pradėtos vežti radioaktyviosios atliekos. Radioaktyviųjų atliekų punktą nuo jo pastatymo iki 1967 m. eksploatavo Vilniaus miesto pirčių ir skalbyklų trestas, o nuo 1967 m. iki 1973 m. – Vilniaus miesto kapinių priežiūros kontora. 1973 m. šį punktą perėmė Fizikos institutas, kuris rinko ir laikė atliekas iki 1989 m. Po to šis įrenginys buvo uždarytas ir atliekos daugiau jame nebuvo kaupiamos.

 

Pagal Vyriausybės nutarimą, nuo 2002 m. Maišiagalos saugyklą iš Fizikos instituto perėmė VĮ Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo agentūra.

 

1994 m. buvo pradėti reguliarūs dozimetriniai ir radiometriniai šio punkto aplinkos tyrimai (monitoringas), kurie tęsiasi iki šiol. Šie tyrimai skirti nustatyti, ar iš saugyklos nesklinda radioaktyviose atliekose esantys radionuklidai. Iki šiol tyrimai rodo, kad jokio pavojaus aplinkai bei gyventojams saugykla nekelia. Remiantis Maišiagalos saugyklos monitoringo ataskaitomis už laikotarpį nuo saugos gerinimo priemonių įgyvendinimo (papildomos dangos įrengimo) iki dabar, saugyklos poveikis aplinkai sumažėjo. Tai patvirtina vieno pagrindinių kriterijų, parodančių dangos bei pačios saugyklos barjerų efektyvumą – tričio koncentracijos sumažėjimas monitoringo šuliniuose, esančiuose aplink saugyklą. Maksimali tričio koncentracija įvairiuose monitoringo šuliniuose sumažėjo nuo 10 iki 30 kartų.     

 

Šiuo metu šis radioaktyviųjų atliekų punktas yra licencijuotas pagal Lietuvoje galiojančius teisės aktus ir jam suteiktas Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugyklos statusas: 2006 m. VATESI išdavė licenciją Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo agentūrai (RATA) vykdyti uždarytos saugyklos priežiūrą. Gavusi licenciją RATA atliko saugyklos saugos gerinimo darbus. Siekiant, kad į saugyklos vidų nepatektų vanduo, virš jos buvo įrengta papildoma danga bei pagerinta saugyklos fizinė sauga – įrengtos naujos tvoros, stebėjimo kameros ir kt.  

 

Saugykloje yra sukaupta įvairių rūšių radioaktyviųjų atliekų: trumpaamžės labai mažai radioaktyvios, trumpaamžės mažai ir vidutiniškai radioaktyvios, ilgaamžės ir labai radioaktyvios atliekos. Ateityje šios atliekos turės būti išimtos, rūšiuojamos, pakuojamos į specialias pakuotes ir dedamos į kiekvienai atliekų rūšiai skirtus atliekynus.

 

2019 m. sausio 1 d. VĮ Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo agentūra buvo reorganizuota prijungimo būdu prie VĮ Ignalinos atominės elektrinės, kuri perėmė atsakomybę už Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugyklos saugos užtikrinimą, įskaitant ir planuojamą šios saugyklos eksploatavimo nutraukimą pervežant visas radioaktyviąsias atliekas į Ignalinos AE aikštelėje esančius radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įrenginius.

 

Daugiau informacijos apie Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugyklą.

 

 

Atnaujinta 2019-09-17