Pradžia Parašyti el. laišką Svetainės struktūra
Paieška:

Ignalinos atominė elektrinė

Objekto statusas: galutinai sustabdyta, vyksta parengiamieji eksploatavimo nutraukimo darbai
Ignalinos AE

Ignalinos atominėje elektrinėje (Ignalinos AE) buvo sumontuoti du RBMK-1500 reaktoriai. Pirmasis pradėtas eksploatuoti 1983 m. gruodžio pabaigoje, antrasis – 1987 m. rugpjūtį. Per 11 statybos metų buvo pastatyta tuo metu pati galingiausia atominė elektrinė pasaulyje. Statant Ignalinos AE buvo nutiesta 142 km kelių, 50 km geležinkelio kelių, 390 km ryšio linijų, 334 km elektros linijų, 133 km kanalizacijos linijų ir 164 km šiluminių tinklų. Taip pat buvo sunaudota 3544000 m3 gelžbetonio konstrukcijų, 76480 t armatūros.

2004 m. gruodžio 31 d. buvo galutinai sustabdytas Ignalinos AE 1-asis energijos blokas, o 2009 m. gruodžio 31 d. ir 2-asis energijos blokas pagal Lietuvos stojimo į Europos Sąjungą protokolą.

Ignalinos AE, kaip branduolinės energetikos objektas, kuriam yra išduota licencija, apima ne tik sustabdytus 1-ąjį ir 2-ajį energijos blokus, bet ir radioaktyviųjų atliekų apdorojimo ir saugojimo įrenginius, kuriuose buvo tvarkomos atominės elektrinės veikimo metu susidariusios radioaktyvios atliekos, tai yra:

  • Skystųjų radioaktyviųjų atliekų perdirbimo įrenginiai – juose skystosios atliekos apdorojamos garinimo būdu ir valomos naudojant filtravimo medžiagas, taip yra sumažinamas atliekų tūris. Garinimo koncentratas yra sukietinamas pasitelkiant bitumavimo, o panaudotos jonų mainų dervos, perlitas ir koncentrato nuosėdos cementavimo būdus;
  • Kietųjų radioaktyviųjų atliekų saugyklos (155, 155/1 ir 157, 157/1 pastatai) – jose saugomos įvairaus aktyvumo radioaktyviosios atliekos;
  • Ignalinos AE gamybinių atliekų poligonas – blokų veikimo metu į jį buvo verčiamos susidariusios gamybinės atliekos;
  • Bitumuotų atliekų saugykla (158 pastatas) – saugomos skystųjų radioaktyviųjų atliekų perdirbimo įrenginiuose bitumuotos atliekos;
  • Atitikties nebekontroliuojamiesiems atliekų lygiams matavimo įrenginiai (159B pastatas) – juose specialia dozimetrine įranga matuojamas medžiagų ir atliekų aktyvumas ir jei įvertintos radionuklidų  aktyvumo oncentracijos  neviršija nebekontroliuojamųjų radioaktyvumo lygių – jos gali būti naudojamos pakartotinai arba tvarkomos kaip įprastos neradioaktyvios atliekos.


VĮ Ignalinos atominė elektrinė atlieka Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimo darbus, tarp kurių – panaudoto branduolinio kuro iškrovimas iš energetinių blokų ir pervežimas saugoti į panaudoto branduolinio kuro saugyklą (PBKS-2), įrangos ir pastatų dezaktyvavimas ir išmontavimas, radioaktyviųjų atliekų apdorojimas ir saugojimas. 

Pirmąjį reaktorių numatoma pradėti išmontuoti 2027 m. antrąjį – 2029 m. Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimo pabaiga numatyta 2038 m.

 

Spauskite ant paveikslėlio, kad matytumėte didesnį vaizdą.

 
Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija (toliau – VATESI) vykdo Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimo priežiūrą – leidžia bei atnaujina įvairius saugos reikalavimus, atlieka patikrinimus, licencijuoja eksploatavimo nutraukimo veiklą, išduoda leidimus įvairiems darbams. Po Ignalinos AE sustabdymo ir toliau yra užtikrinama jos fizinė sauga, prižiūrimos veikiančios sistemos, apskaitomos branduolinės medžiagos bei atliekami kiti  darbai.

Šiuo metu VATESI vertina VĮ Ignalinos atominės elektrinės 2018 m. rugsėjo 14 d. paraiškos išduoti licenciją vykdyti branduolinės energetikos objektų eksploatavimo nutraukimą dokumentus.


Susijusi informacija:

 

Ignalinos AE išmontavimo ir dezaktyvavimo projektai

Radionuklidų iš Ignalinos AE išmetimai į aplinką

Streso testai

 

 

 

Principinė AE su RBMK-1500 reaktoriumi šiluminė schema

(AVS – apsaugos ir valdymo sistema)

 

Principinė Ignalinos atominės elektrinės šiluminė schema yra tokia pat kaip ir kitų atominių elektrinių su RBMK tipo reaktoriais. Pagrindiniai cirkuliaciniai siurbliai tiekia vandenį iš apačios į aktyviojoje zonoje esančius technologinius kanalus ir aušina juose įmontuotas branduolinio kuro rinkles. Garo ir vandens mišinys iš aktyviosios zonos kanalų tiekiamas į būgninius separatorius, iš kur garas tiekiamas į garo turbinas (turbina sudaryta iš vieno aukšto slėgio cilindro ir keturių žemo slėgio cilindrų). Prie to paties veleno yra prijungtas elektros generatorius, kuris per transformatorių atiduoda pagamintą elektros energiją į tinklą. Turbinoje naudotas garas kondensuojasi kondensatoriuose (iš viso yra 4), iš jų kondensato siurbliais tiekiamas į deaeratorių, o iš jo maitinimo siurbliais tiekiamas į būgninį separatorių. Separuotas vanduo, kartu su į jį įmaišytu maitinimo vandeniu, iš būgninių separatorių pagrindiniais cirkuliaciniais siurbliais grąžinamas į aktyviosios zonos technologinius kanalus.

 

Šiluminė vieno energetinio bloko galia siekė 4800MW, elektrinė galia – 1500 MW. 

 

Detalesnės informacijos apie Ignalinos AE galima rasti čia:

www.iae.lt

RBMK-1500 reaktoriaus konstrukcija ir ypatumai

Ignalina RBMK-1500. A Source Book 

 

 

Atnaujinta 2021-10-22