Pradžia Parašyti el. laišką Svetainės struktūra
Paieška:

Į aplinką išmetamų radionuklidų aktyvumai

Siekiant apsaugoti aplinką, o kartu ir visus gyventojus, iš Ignalinos AE į orą ir Drūkšių ežerą išmetamų radionuklidų aktyvumai yra ribojami Lietuvoje galiojančių normų ir reikalavimų. Iš Ignalinos AE į orą bei vandenį ribiniai per metus leidžiami išmesti radionuklidų aktyvumai pateikti 1 lentelėje.

 

1 lentelė 

Išmetimo būdas

Išmetamų radionuklidų aktyvumų ribos, Bq/metai (nuo 2015 iki 2020 m.)

Išmetamų radionuklidų aktyvumų ribos, Bq/metai (nuo 2020 m.)

Į orą

2,45·1015

3,81·1013

 

radioaktyviosios inertinės dujos – 2,22·1015

radioaktyviosios inertinės dujos – 2,78·1013

 

ilgaamžiai radionuklidai – 1,72·1012

ilgaamžiai radionuklidai – 2,90·1009

 

H-3 2,22·1014

H-3 – 1,01·1013

 

C-14 – 3,41·1012

C-14 – 1,42·1011

Į vandenį

1,72·1014

1,50·1013

 Aktyvumo vienetas Bekerelis (Bq)

 

Siekiant įsitikinti, kad išmetamų radionuklidų aktyvumai iš Ignalinos AE nėra viršijami, atliekama radiologinė stebėsena. Šios stebėsenos metu nustatyta, kad išmetamų radionuklidų aktyvumai ne tik neviršija leistinų ribų, bet sudaro labai mažą jų dalį.

 

Į atmosferą išmetamų radionuklidų bendras aktyvumas iš Ignalinos AE 2013–2022 metais pateiktas 2 lentelėje.

 

2 lentelė

Metai

Aktyvumas, Bq

Procentais nuo ribinių aktyvumų, %

2013

8,564·109

5,83·10-5

2014

6,159·109

4,19·10-5

2015

7,231·109

2,95·10-4

2016

5,164·109

2,11·10-4

2017

2,929∙109

1,20·10-4

2018

7,734∙109

3,16·10-4

2019

5,527∙109

2,26∙10-4

2020

1,111∙1011

2,92∙10-1

2021

2,732∙1010

7,17∙10-2

2022

4,21∙1010

1,1∙10-1

 

Apšvitą nuo į atmosferą išmetamų radionuklidų nulemia radioaktyvieji aerozoliai, kadangi radioaktyviųjų inertinių dujų ir radioaktyvaus jodo (I-131) į atmosferą jau nebeišmetama. Tai paaiškinama tuo, jog abiejuose reaktoriuose nebevyksta valdoma branduolinė reakcija, dėl kurios susidarydavo trumpaamžių radioaktyviųjų inertinių dujų ir radioaktyvaus jodo (I-131). Suskilus likutiniams radionuklidams, jų nebeliko ir į aplinką jie nebeišmetami.

 

Į Drūkšių ežerą išmetamų radionuklidų bendras aktyvumas 20132022 metais pateiktas 3 lentelėje. 

 

3 lentelė 

Metai

Aktyvumas, Bq

Procentas nuo ribinių aktyvumų, %

2013

1,92·1010

2,17·10-3

2014

5,96·109

6,73·10-4

2015

8,208·109

4,77·10-3

2016

2,69·1010

1,56·10-2

2017

6,41∙1010

3,73·10-2

2018

8,64∙1010

5,02·10-2

2019

6,28∙1010

3.65·10-2

2020

6,45∙1010

4,3·10-1

2021

3,1∙1010

2,1·10-1

2022

5∙1010

3,33·10-1

  

  

 Atnaujinta 2023-09-20