Pradžia Parašyti el. laišką Svetainės struktūra
Paieška:

Projektas „Radioaktyvių atliekų tvarkymo saugumo didinimas Ignalinos atominėje elektrinėje“

2020 m. spalio 6 d. Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija (VATESI) pasirašė trišalę projekto „Radioaktyvių atliekų tvarkymo saugumo didinimas Ignalinos atominėje elektrinėje“ bendradarbiavimo sutartį su Norvegijos radiacinės ir branduolinės saugos reguliavimo tarnyba (toliau – DSA) ir valstybės įmone Ignalinos atomine elektrine.

Projekto tikslas – gerinti Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimo valdymo, kontrolės ir prevencijos sistemą, tobulinti radioaktyviųjų atliekų tvarkymo būdus.

Viena iš projekto užduočių – įvertinti galimybę bitumuotų radioaktyviųjų atliekų saugyklą paversti atliekynu. Tam, kad būtų įvertinti VĮ Ignalinos atominės elektrinės parengti šios saugyklos esamos vietos saugos pagrindimo dokumentai, taip pat atliekyno koncepcija su jos saugos analizės ataskaita, buvo vykdomos Tarptautinės atominės energetikos agentūros (TATENA) ekspertų misijos, kurias padėjo organizuoti DSA. Misijų metu ekspertai vertino įrenginio aikštelės savybes, koncepcijos techninius-inžinerinius sprendimus bei radioaktyviųjų atliekų atliekyno kuriamų saugos barjerų efektyvumą, ilgalaikės (100–300 metų perspektyvos) saugos aspektus. Išnagrinėjusi minėtus dokumentus ir gavusi tarptautinių ekspertų išvadas ir rekomendacijas, VATESI galėjo priimti sprendimus dėl VĮ Ignalinos atominės elektrinės pasiūlytų bitumuotų radioaktyviųjų atliekų galutinio sutvarkymo būdų.

Taip pat įgyvendinant šį projektą, VATESI ir VĮ Ignalinos atominės elektrinės specialistai dalyvavo mokymo kursuose įvairiomis eksploatavimo nutraukimo ir radioaktyviųjų atliekų tvarkymo priežiūros temomis.

Bendra sutarties vertė –  3,5 mln. eurų. Nepriklausomų ekspertų konsultacijoms, kurios buvo pasitelktos įvertinant bitumuotų radioaktyviųjų atliekų saugyklos pavertimo atliekynu galimybę,  panaudota 193 tūkst. eurų, užduotis įgyvendinta pagal TATENA ir Norvegijos reguliuojančios institucijos (DSA) konsultavimo paslaugų sutartį. Užduotis baigta 2022 m. gruodžio mėn.

Projektas „Radioaktyvių atliekų tvarkymo saugumo didinimas Ignalinos atominėje elektrinėje“ finansuojamas 2014–2021 metų laikotarpio Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų lėšomis ir yra skirtas aplinkosaugos, energetikos, klimato kaitos ir mažo anglies dioksido kiekio technologijų ekonomikai vystyti.

Į viršu

Projektas „Lietuvos išankstinio perspėjimo apie branduolinį pavojų sistemos vystymas“

2021 m. vasario 24 d. Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija (VATESI) pasirašė trišalę bendradarbiavimo sutartį su Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentu prie Vidaus reikalų ministerijos (PAGD) ir Norvegijos radiacinės ir branduolinės saugos reguliavimo tarnyba (DSA) dėl projekto „Lietuvos išankstinio perspėjimo apie branduolinį pavojų sistemos vystymas“ įgyvendinimo. Ši sutartis, pasirašius visiems projekto partneriams, įsigaliojo 2021 m. kovo 16 d.

Projekto tikslas – sukurti vieningą gyventojų išankstinio perspėjimo sistemą apie branduolinę ar radiologinę avariją Lietuvos Respublikoje ar už jos ribų, ypatingą dėmesį telkiant priemonėms skirtoms apsaugoti gyventojus galimos branduolinės avarijos Baltarusijos Respublikoje veikiančioje atominėje elektrinėje atveju.

Projekto veiklos, už kurių įgyvendinimą atsakinga VATESI, skirtos stiprinti VATESI gebėjimus atlikti funkcijas numatytas Valstybiniame gyventojų apsaugos plane branduolinės ar radiologinės avarijos atveju:  prognozuoti branduolinių ir radiologinių avarijų branduolinės energetikos objektuose eigą bei nustatyti radionuklidų išmetimo į aplinką charakteristikas. Siekiant šių tikslų, numatyta VATESI naudojimui įsigyti programinę įrangą (kompiuterinę programą ir kompiuterinį modelį) skirtą tikslesnei branduolinių avarijų eigai ir jų metu išmetamų į aplinką radionuklidų charakteristikoms prognozuoti, pritaikytą VVER-1200 tipo reaktoriams, taip pat parengti programinės įrangos naudojimo dokumentaciją bei apmokyti šia įranga naudotis VATESI darbuotojus, užtikrinti įrangos techninį palaikymą.

Taip pat, įgyvendinant šį projektą, VATESI specialistai, kartu su projekto partneriais, dalyvaus avarinės parengties kompleksinėse pratybose, kurių metu planuojama išbandyti pagal projektą įsigytą kompiuterinę programą ir modelį.    

Bendra projekto vertė – 7 mln. eurų. Veikloms, kuriose dalyvauja VATESI, skirta 327 tūkst. eurų. VATESI veiklas planuoja įvykdyti per 30 mėnesių.

Projektas „Lietuvos išankstinio perspėjimo apie branduolinį pavojų sistemos vystymas“ finansuojamas 2014–2021 metų laikotarpio Norvegijos finansinio mechanizmo programos „Aplinkosauga, energetika, klimato kaita“ lėšomis.  

Į viršu

 

 

Atnaujinta 2023-02-08