Pradžia Parašyti el. laišką Svetainės struktūra
Paieška:

Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų remiami projektai

Projektas „Radioaktyvių atliekų tvarkymo saugumo didinimas Ignalinos atominėje elektrinėje“

2020 m. spalio 6 d. Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija (VATESI) pasirašė trišalę projekto „Radioaktyvių atliekų tvarkymo saugumo didinimas Ignalinos atominėje elektrinėje“ bendradarbiavimo sutartį su Norvegijos radiacinės ir branduolinės saugos reguliavimo tarnyba (toliau – DSA) ir valstybės įmone Ignalinos atomine elektrine.

Projekto tikslas – gerinti Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimo valdymo, kontrolės ir prevencijos sistemą, tobulinti radioaktyviųjų atliekų tvarkymo būdus.

Viena iš projekto užduočių yra įvertinti galimybę bitumuotų radioaktyviųjų atliekų saugyklą paversti atliekynu. Tam, kad būtų įvertinti VĮ Ignalinos atominės elektrinės parengti šios saugyklos esamos vietos saugos pagrindimo dokumentai, taip pat atliekyno koncepcija su jos saugos analizės ataskaita, bus vykdomos Tarptautinės atominės energetikos agentūros (TATENA) ekspertų misijos, kurias padės organizuoti DSA. Misijų metu ekspertai vertins įrenginio aikštelės savybes, koncepcijos techninius-inžinerinius sprendimus bei radioaktyviųjų atliekų atliekyno kuriamų saugos barjerų efektyvumą, ilgalaikės (100–300 metų perspektyvos) saugos aspektus. Išnagrinėjusi minėtus dokumentus ir gavusi tarptautinių ekspertų išvadas ir rekomendacijas, VATESI galės priimti sprendimus dėl VĮ Ignalinos atominės elektrinės pasiūlytų bitumuotų radioaktyviųjų atliekų galutinio sutvarkymo būdų.

Taip pat įgyvendinant šį projektą, VATESI specialistai, dalyvaudami užsienio šalių branduolinės energetikos objektų techniniuose ar konsultaciniuose vizituose, įgis patirties ir tobulins kompetencijas, reikalingas vykdant efektyvią Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimo ir radioaktyviųjų atliekų tvarkymo priežiūrą.

Bendra sutarties vertė –  3,5 mln. eurų. Užduočiai, kurioje dalyvauja VATESI, skirta 503 tūkst. eurų. Užduotį planuojama įvykdyti per 8 mėnesius.

Projektas „Radioaktyvių atliekų tvarkymo saugumo didinimas Ignalinos atominėje elektrinėje“ finansuojamas 2014–2021 metų laikotarpio Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų lėšomis ir yra skirtas aplinkosaugos, energetikos, klimato kaitos ir mažo anglies dioksido kiekio technologijų ekonomikai vystyti.

 

 

Atnaujinta 2020-10-22