Pradžia Parašyti el. laišką Svetainės struktūra
Paieška:

Tarptautinės vertinimo misijos

Tarptautinės atominės energijos agentūros (toliau – TATENA) vertinimo misijų tikslas – įvertinti, ar šalies branduolinės ir radiacinės bei fizinės saugos ir branduolinio saugumo reglamentavimo ir priežiūros infrastruktūra bei reguliuojančiųjų institucijų vykdoma veikla atitinka visuotinai pripažintus TATENА saugos standartus. Kartu tokios misijos yra abipusis patirties dalijimosi procesas, kurio metu ekspertai siekia išskirti tas sritis, kurias šaliai labiausiai reikėtų tobulinti, atkreipti dėmesį į gerąją šalies praktiką ir ja pasidalinti bei pritaikyti kitose šalyse TATENА narėse.

VATESI atsakingai įgyvendina misijų ekspertų pateikiamas rekomendacijas, siekdama kokybiškai reguliuoti jai priskirtas sritis ir apsaugoti visuomenę ir aplinką nuo žalingo jonizuojančiosios spinduliuotės poveikio.

Tarptautines vertinimo misijas vykdo TATENА ir kitų šalių ekspertai misijas priimančių šalių narių vyriausybių kvietimu.

 

Žemiau pateikiame informaciją apie Lietuvoje vykusias TATENA misijas ir jų rezultatus.

 

 

Lietuvos radioaktyviųjų atliekų ir panaudoto branduolinio kuro tvarkymo bei Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo misija (ARTEMIS misija)

2022 m. gegužės 16–25 d. vyko Lietuvos radioaktyviųjų atliekų ir panaudoto branduolinio kuro tvarkymo bei Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo misija (toliau – ARTEMIS misija). TATENA ekspertai įvertino radioaktyviųjų atliekų ir panaudoto branduolinio kuro tvarkymo sistemą Lietuvoje ir pateikė rekomendacijas ir pasiūlymus, kurias sritis reikėtų gerinti.

ARTEMIS misijos ekspertai pažymėjo, kad Lietuvoje yra sukurta efektyvi teisinio reglamentavimo sistema ir nustatyti aiškūs reikalavimai, kaip saugiai tvarkyti radioaktyvias atliekas, kurios susidarė atominės elektrinės eksploatavimo metu ir susidarys ateityje atliekant jos išmontavimo darbus. Teigiamai įvertinta vykdoma nacionalinės radioaktyviųjų atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra bei demonstruojama komunikacija su suinteresuotomis šalimis.  

Taip pat misijos ekspertai pateikė Lietuvai rekomendacijas ir pasiūlymus dėl nacionalinės politikos elementų išdėstymo viename dokumente, radioaktyviųjų atliekų tvarkymo programos finansinių prognozių atnaujinimo, atsižvelgiant į galimas rizikas bei infliaciją bei finansavimo užtikrinimo po 2030 m.

ARTEMIS misijos ataskaita (anglų klb., pdf)

Daugiau informacijos apie ARTEMIS misiją Lietuvoje Energetikos ministerijos interneto svetainėje.

 

 

Branduolinės ir radiacinės saugos reglamentavimo ir priežiūros sistemos tarptautinio vertinimo pakartotinė misija (IRRS pakartotinė misija)

2020 m. lapkričio 16 – gruodžio 2 d. Lietuvoje vyko branduolinės ir radiacinės saugos reglamentavimo ir priežiūros sistemos tarptautinio vertinimo pakartotinė misija (IRRS pakartotinė misija). Jos metu ekspertai įvertino pažangą, kaip Lietuva sustiprino branduolinės ir radiacinės saugos sistemą ir įgyvendino rekomendacijas ir pasiūlymus, kurie buvo pateikti 2016 m. pagrindinės IRRS misijos metu.

IRRS pakartotinės misijos ekspertai įvertino, kad Lietuva įgyvendino 26 iš 27 pateiktų rekomendacijų ir 31 iš 32 pasiūlymų ir atkreipė dėmesį į tinkamą TATENA saugos standartų taikymą branduolinės ir radiacinės saugos teisinio reguliavimo sistemoje, atliktus pakeitimus dėl visuomenės dalyvavimo sprendimų priėmime.

Taip pat buvo pateiktos kelios naujos rekomendacijos VATESI dėl saugos analizės atnaujinimo prieš uždarant atliekynus ir neplanuotų patikrinimų branduolinės energetikos objektuose atlikimo reglamentavimo ir Radiacinės saugos centrui dėl nekontroliuojamų jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių radiacinės saugos reglamentavimo tobulinimo.

IRRS pakartotinės misijos ataskaita (anglų klb., pdf)

TATENA paskelbtas pranešimas anglų kalba: http://www.iaea.org/newscenter/pressreleases/iaea-experts-conduct-first-virtual-safety-peer-review-mission-see-strengthened-safety-in-lithuania

Daugiau informacijos apie TATENA rengiamas IRRS misijas anglų kalba: Integrated Regulatory Review Service

 

 

Fizinės saugos patarėjų misija (IPPAS misija)

2017 m. spalio 9–20 d. Lietuvoje vyko visos apimties (5 modulių) TATENA tarptautinė fizinės saugos patarėjų (angl. International Physical Protection Advisory Service, IPPAS) misija. Jos metu atsižvelgdami į tarptautines konvencijas ir TATENA Branduolinio saugumo serijos rekomendacijas tarptautiniai ekspertai vertino fizinę saugą reglamentuojančius teisės aktus, saugumo priemones ir jų taikymą BEO bei vykdant branduolinių ir kitų radioaktyviųjų medžiagų transportavimą.

TATENA ekspertai esamą branduolinės energetikos objektų, branduolinių ir kitų radioaktyviųjų medžiagų fizinės saugos režimą Lietuvoje įvertino kaip brandų ir gerai išplėtotą, taip pat pateikė 7 rekomendacijas ir 23 pasiūlymus, kurias sritis dar reikėtų tobulinti. IPPAS misijos ekspertai pažymėjo, kad fizinės saugos režimas Lietuvoje atitinka tarptautinius branduolinio saugumo reikalavimus ir rekomendacijas, nuosekliai tobulinamas teisinis reglamentavimas apima visas veiklos sritis, ir pateikė 9 gerosios praktikos pavyzdžius, kuriais bus pasidalyta su kitomis šalimis.

TATENA pranešimas spaudai: IAEA Completes Nuclear Security Advisory Mission in Lithuania

Daugiau informacijos apie TATENA rengiamas IPPAS misijas anglų kalba: International Physical Protection Advisory Service (IPPAS)

 

 

Lietuvos branduolinės ir radiacinės saugos reglamentavimo ir priežiūros sistemos vertinimo misija (IRRS misija)

2016 m. balandžio 17–29 d. vyko Lietuvos branduolinės bei radiacinės saugos reglamentavimo ir priežiūros sistemos tarptautinė vertinimo misija (toliau – IRRS misija). Jos metu TATENA pakviesti ekspertai vertino, ar branduolinės ir radiacinės saugos reglamentavimo ir priežiūros infrastruktūra bei reguliuojančiųjų institucijų vykdoma veikla atitinka TATENA nustatytus ir tarptautinės bendruomenės pripažintus branduolinės ir radiacinės saugos standartus.

Lietuva buvo palankiai įvertinta už aktyvią poziciją stiprinant branduolinę ir radiacinę saugą pasauliniu mastu, už skaidrumą ir atvirumą bendradarbiaujant su tarptautiniais ekspertais ir dalyvavimą tarptautinės paramos programose.

IRRS misijos ekspertai rekomendavo Lietuvai nuosekliai planuoti pakankamus žmogiškuosius išteklius, kurie bus reikalingi visoms vykdomoms ir planuojamoms veikloms branduolinei ir radiacinei saugai užtikrinti. Taip pat nuolat gerinti branduolinės ir radiacinės saugos bei atliekų tvarkymo saugą reglamentuojančius teisės aktus, kad jie atitiktų naujausius TATENA standartus. Valstybinei atominės energetikos saugos inspekcijai (VATESI) ir Radiaciniam saugos centrui (RSC), reguliuojančioms institucijoms, pateiktos rekomendacijos dėl žmogiškųjų išteklių ir kompetencijų planavimo bei valdymo, aktyvesnio visuomenės informavimo ir jos įtraukimo į sprendimų priėmimo procesus, ūkio subjektų patikrinimų programos ir poveikio priemonių taikymo.

IRRS misijos ataskaita (anglų klb., pdf)

TATENA pranešimas spaudai: IAEA Mission Says Lithuania Committed to Nuclear and Radiation Safety Regulation, Sees Challenges Ahead

Daugiau informacijos apie TATENA rengiamas IRRS misijas anglų kalba: Integrated Regulatory Review Service

 

 

 

 

Atnaujinta 2022-11-08