Pradžia Parašyti el. laišką Svetainės struktūra
Paieška:

Informacija apie įstaigos skelbiamą atranką į pakaitinių valstybės tarnautojų pareigas

Atrankos į pakaitinių valstybės tarnautojų pareigas organizuojamos Atrankos į pakaitinio valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. lapkričio 7 d. nutarimu Nr. 1344 „Dėl Atrankos į pakaitinio valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas), nurodyta tvarka. 

Prašymai gali būti pateikiami tik el. būdu per VATIS atrankos modulį.

Pretendentas privalo atranką organizuojančiai įstaigai iki jos nustatyto termino per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą pateikti:

1. prašymą leisti dalyvauti atrankoje; jame nurodomas pretendento asmens kodas, sutikimas tvarkyti pretendento asmens duomenis, kurie naudojami nustatyti pretendento tapatybei Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje, ir elektroninio pašto adresas, kuriuo bus pateikta Aprašo 40 arba 41 punkte nurodyta informacija;

2. Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje nurodytos formos gyvenimo aprašymą;

3. Aprašo 3 priede nurodytą užpildytą deklaraciją;

4. anglų, prancūzų ar vokiečių kalbos mokėjimo lygį patvirtinančio dokumento kopiją, jeigu pareigybės, į kurią pretenduojama, aprašyme yra nustatytas reikalavimas mokėti anglų, prancūzų ar vokiečių kalbą ir šios (-ų) užsienio kalbos (-ų) mokėjimą asmuo yra pasitikrinęs vidaus reikalų ministro nustatyta tvarka. Kitos (-ų) užsienio kalbos (-ų) mokėjimas turi būti patikrintas vidaus reikalų ministro nustatyta tvarka iki atrankos pradžios. Daugiau informacijos apie užsienio kalbų patikrinimą rasite Valstybės tarnybos departamento tinklapyje

Apie atrankos datą, laiką ir vietą atranką organizuojanti įstaiga praneša bendruosius ir specialiuosius reikalavimus atitinkantiems pretendentams per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą ne vėliau kaip prieš 2 darbo dienas iki atrankos pradžios.

Daugiau informacijos apie atrankas: Ugnė Adomaitytė, tel. (8 5) 266 1585.

Atnaujinta: 2017-08-02