Pradžia Parašyti el. laišką Svetainės struktūra
Paieška:

VATESI teikiamų administracinių paslaugų aprašymai

 

1. Branduolinės energetikos saugą pagrindžiančių dokumentų peržiūra ir įvertinimas


2. Branduolinės energetikos srities licencijų ir leidimų išdavimas, pakeitimas, galiojimo sustabdymo    panaikinimas arba galiojimo panaikinimas


3. Branduolinės energetikos srities veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais licencijų ir laikinųjų leidimų išdavimas, patikslinimas, priedų pakeitimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas ir galiojimo panaikinimas


4. Leidimo vežti radioaktyviąsias medžiagas išdavimas, standartinio dokumento patvirtinimas ir suderinimas, leidimo vežti radioaktyviąsias medžiagas ir standartinio dokumento galiojimo panaikinimas


5. Radioaktyviųjų medžiagų vežimo patvirtinimas, radioaktyviosios medžiagos konstrukcijos patvirtinimas, pakuotės konstrukcijos patvirtinimas, kitos valstybės kompetentingos institucijos išduoto radioaktyviųjų medžiagų vežimo patvirtinimas ir (ar) pakuotės konstrukcijos patvirtinimo sertifikato pripažinimas, sertifikatų išdavimas ir galiojimo panaikinimas

 

6. Leidimų vežti radioaktyviąsias atliekas, susidariusias branduolinio kuro ciklo metu, ir panaudotą branduolinį kurą išdavimas, pakeitimas, galiojimo sustabdymo panaikinimas ir galiojimo panaikinimas7. Atestavimo pažymėjimo fiziniams asmenims, siekiantiems įgyti teisę mokyti radiacinės saugos išdavimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas ir galiojimo panaikinimas


8. Branduolinės energetikos objekto vadovaujančių darbuotojų atestavimas


9. Radiacinės saugos eksperto pažymėjimo išdavimas fiziniams asmenims, siekiantiems tapti radiacinės saugos ekspertais, išdavimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas ir galiojimo panaikinimas


10. Branduolinės energetikos objektų dozimetrijos tarnybų pripažinimo pažymėjimo išdavimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas ir galiojimo panaikinimas 

 

 

Atnaujinta 2021-11-24