Pradžia Parašyti el. laišką Svetainės struktūra
Paieška:

Komisijos ir darbo grupės

Neįprastųjų įvykių ir eksploatavimo patirties analizės komisija

 

Sudaryta Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2015 m. liepos 30 d. įsakymu Nr. 22.3-150 (veikia nuo 2003 m.). Pagrindinės šios komisijos funkcijos reglamentuojamos Reguliavimo ir eksploatavimo patirties valdymo procedūros apraše, patvirtiname Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2014 liepos 22 d. įsakymu Nr. 22.3-127 „Dėl Reguliavimo ir eksploatavimo patirties valdymo procedūros aprašo patvirtinimo“. Komisija peržiūri ir analizuoja VATESI reguliavimo ir ūkio subjektų, kurie turi VATESI išduotą licenciją ir (ar) laikinąjį leidimą, veiklos patirtį, įskaitant neįprastuosius įvykius ir teikia siūlymus dėl atitinkamos patirties panaudojimo Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos bei ūkio subjektų veikloje. Veikia nuolat.

 

Numatomų grėsmių vertinimo komisija

 

Komisija yra sudaryta Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2018 m. kovo 8 d. įsakymu Nr. 22.3-64. Komisiją sudaro Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos, Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerijos, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos ir Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamento atstovai. Komisijos sudarymo pagrindas – Numatomų grėsmių nustatymo ir persvarstymo bei informacijos teikimo Valstybinei atominės energetikos saugos inspekcijai tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. vasario 2 d. nutarimu Nr. 127 „Dėl Numatomų grėsmių nustatymo ir persvarstymo bei informacijos teikimo Valstybinei atominės energetikos saugos inspekcijai tvarkos aprašo patvirtinimo“, 6 punktas. Pagrindinis komisijos uždavinys – išanalizuoti numatomos grėsmės dokumento, kurio pagrindu turi būti projektuojama konkretaus branduolinės energetikos objekto ar branduolinių medžiagų fizinės saugos sistema, projektą, teikti Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininkui pastabas ir siūlymus dėl numatomos grėsmės dokumento projekto ir teikti Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininkui išvadas dėl dokumento priimtinumo. Veikia nuolat.

 

Terminijos komisija

 

Terminijos komisija sudaryta Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2018 m. kovo 19 d. įsakymu Nr. 22.3-759 (veikia nuo 2004 m.). Šios komisijos tikslas – teikti pasiūlymus dėl branduolinės saugos, branduolinės energetikos srities veiklos su jonizuojančiais spinduliuotės šaltiniais radiacinės saugos, branduolinės energetikos objektų ir branduolinių bei branduolinio kuro ciklo medžiagų fizinės saugos ir Lietuvos Respublikos prisiimtų tarptautinių branduolinio ginklo neplatinimo įsipareigojimų vykdymo srities terminų straipsnių sutvarkymo dalykiniu ir kalbos požiūriu. Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos terminijos komisija, kurią sudaro darbuotojai iš pagrindinių veiklos padalinių, terminų straipsnių rinkinius teikia Valstybinei lietuvių kalbos komisijai aprobuoti ir skelbti Lietuvos Respublikos terminų banke. Veikia nuolat.

 

Atnaujinta: 2019-01-31