Pradžia Parašyti el. laišką Svetainės struktūra
Paieška:

Pateikta šeštoji Lietuvos ataskaita apie įgyvendintus įsipareigojimus pagal Jungtinę panaudoto kuro tvarkymo saugos ir radioaktyviųjų atliekų tvarkymo saugos konvenciją

TATENA būstinė Vienoje

2020 m. spalio 13 d. Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija (VATESI) Tarptautinei atominės energijos agentūrai (TATENA) pateikė šeštąją Lietuvos ataskaitą apie įsipareigojimų pagal Jungtinę panaudoto kuro tvarkymo saugos ir radioaktyviųjų atliekų tvarkymo saugos konvenciją įgyvendinimą.

Ataskaitoje pateikta atnaujinta informacija apie šalyje pradėjusius veikti naujus radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įrenginius, radioaktyviųjų atliekų bei panaudoto branduolinio kuro tvarkymą ir saugos gerinimo priemones, per pastaruosius trejus metus įvykusius pokyčius šioje srityje.

Per 2017–2020 m. laikotarpį, VATESI išdavus atitinkamus leidimus, pradėti pramoniniu būdu eksploatuoti kietųjų radioaktyviųjų atliekų išėmimo iš senųjų Ignalinos AE saugyklų įrenginiai (B2-1 ir B2-2 projektai). Taip pat yra vykdomi kietųjų radioaktyviųjų atliekų tvarkymo ir saugojimo komplekso (B3/4 projektas) karštieji bandymai.

Visas panaudotas branduolinis kuras yra iškrautas iš abiejų Ignalinos AE reaktorių. Didžioji panaudoto branduolinio kuro dalis yra sukrauta į saugojimo konteinerius ir pervežta į panaudoto branduolinio kuro saugyklą.

Ruošiantis Ignalinos AE reaktorių aktyviosios zonos išmontavimui, toliau tęsiami parengiamieji darbai (tyrimai, projektavimas) susiję su apšvitinto grafito tvarkymu – išėmimu iš reaktorių ir išimto grafito saugojimu.

2019 m. VĮ Ignalinos atominė elektrinė tapo vieninteliu radioaktyviųjų atliekų tvarkytoju šalyje, kurio pareiga galutinai sutvarkyti atliekas.

Ataskaita parengta kartu su Aplinkos ministerija, Energetikos ministerija, Radiacinės saugos centru prie Sveikatos apsaugos ministerijos, VĮ Ignalinos atomine elektrine.

Šalims pateikus TATENA‘i nacionalines ataskaitas prasideda jų peržiūra. Jos metu Lietuva atsakys į kitų šalių užduotus klausimus, taip pat teiks klausimus kitų šalių ataskaitoms. 2021 m. šalių ataskaitos ir klausimai bei pateikti atsakymai bus aptariami Susitariančiųjų šalių apžvalginiame susitikime.


Jungtinės konvencijos įsipareigojimų įgyvendinimo Lietuvoje ataskaita (anglų klb.)

Daugiau informacijos apie Jungtinę konvenciją ir jos tikslus