Pradžia Parašyti el. laišką Svetainės struktūra
Paieška:

2023 m. antrojo ketvirčio ūkio subjektų veiklos patikrinimų rezultatai

VATESI specialistai patikrinimo Ignalinos AE metu (archyvinė nuotr.)

2023 m. antrą ketvirtį VATESI atliko 23 patikrinimus.

VĮ Ignalinos atominėje elektrinėje VATESI specialistai atliko 17 patikrinimų. Jų metu vertino, kaip įmonėje laikomasi saugos reikalavimų vykdant galutinai sustabdytų energijos blokų ir kitų branduolinės energetikos objektų saugai svarbių kėlimo įrenginių ir įrangos, ventiliacijos sistemų eksploatavimą ir techninę priežiūrą, nenaudojamos įrangos išmontavimo ir dezaktyvavimo darbus bei tvarkant radioaktyviąsias atliekas. Patikrintos avarijų valdymo, priešgaisrinės saugos užtikrinimo priemonės, fizinės saugos sistema, radiologinio monitoringo sistemos būklė. Taip pat patikrintos nenaudoto branduolinio kuro ir kitų branduolinių medžiagų saugojimo sąlygos, kaip vykdoma branduolinių medžiagų fizinė inventorizacija bei Tarptautinės atominės energijos agentūros ir Europos atominės energijos bendrijų garantijų įgyvendinimas, ar įsigytos branduolinės paskirties dvejopo naudojimo prekės yra elektrinėje ir naudojamos pagal garantinius įsipareigojimus. VATESI specialistai patikrino, kaip įmonės specialistai atlieka paslaugų tiekėjų, teikiančių saugai svarbius produktus, auditus bei įvertino įmonės darbuotojų kompetencijos užtikrinimo sistemą.

Patikrinimų metu nustatyti 2 pažeidimai, iš jų 1 mažareikšmis.

Patikrinus, kaip Valstybiniame mokslinių tyrimų institute Fizinių ir technologijos mokslų centre laikomasi fizinės saugos reikalavimų, taikant organizacines ir technines fizinės saugos priemones, skirtas apsaugoti branduolines medžiagas, nustatyti 6 pažeidimai, iš jų 5 mažareikšmiai.

Svarbu paminėti, kad dėl nustatytų pažeidimų nebuvo viršytos ūkio subjektų darbuotojų apšvitos dozės, nebuvo pažeisti radionuklidus sulaikantys ar jonizuojančiąją spinduliuotę slopinantys barjerai, nepablogėjo saugai svarbių įrenginių savybės, į aplinką nebuvo išmesta radionuklidų. Pažeidimus padariusiems ūkio subjektams pateikti privalomi vykdyti nurodymai nustatytus pažeidimus pašalinti su VATESI suderintais terminais.

Taip pat šiuo laikotarpiu VATESI specialistai tikrino, kaip Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamente prie Vidaus reikalų ministerijos, UAB „Konecranes“, UAB „Lokmis“, UAB „Interlux“ ir UAB „Axioma servisas“ laikomasi radiacinės saugos reikalavimų, vykdant veiklą jonizuojančiosios spinduliuotės aplinkoje branduolinės energetikos objekte (Ignalinos AE). Šių patikrinimų metu teisės aktų reikalavimų pažeidimų ar gerosios praktikos neatitikčių nenustatyta.

VATESI, vykdydama branduolinės energetikos objektų saugos priežiūrą ir atlikdama ūkio subjektų veiklos patikrinimus, vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, branduolinės saugos reikalavimais, taip pat atskiroms sritims parengtais kontroliniais klausimynais. Daugiau informacijos šia tema skiltyje Ūkio subjektų priežiūra.