Pradžia Parašyti el. laišką Svetainės struktūra
Paieška:

Antrojo ketvirčio ūkio subjektų veiklos patikrinimų rezultatai

2022 m. antrą ketvirtį VATESI iš viso atliko 21 patikrinimą.

VĮ Ignalinos atominėje elektrinėje VATESI specialistai atliko 19 patikrinimų. Jų metu vertino, kaip įmonė laikosi saugos reikalavimų vykdydama saugai svarbių sistemų, konstrukcijų ir komponentų techninę priežiūrą, nenaudojamos įrangos išmontavimą, ar tinkamai vykdo veiklą jonizuojančiosios spinduliuotės aplinkoje. Patikrintos Ignalinos AE darbuotojų apšvitos apskaitos ir radiologinio monitoringo sistemos, matavimo ir valdymo sistemos bei priemonės, naudojamos valdyti avarines situacijas ir projektines avarijas. VATESI specialistai tikrino, ar tinkamai saugomi nenaudotas branduolinis kuras ir kitos branduolinės medžiagos, kietųjų ir skystųjų radioaktyvių atliekų tvarkymo ir saugojimo įrenginius, kaip laikomasi konteinerių su radioaktyviomis atliekomis laikinojo saugojimo blokuose sąlygų ir saugos reikalavimų vežant radioaktyviąsias medžiagas, patikrinta labai mažai radioaktyvių atliekų atliekyno atitiktis projektui pripažinimo tinkamu eksploatuoti etapo metu, ir kaip vykdoma radionuklidų nebekontroliuojamųjų radioaktyvumo lygių nustatymo ir taikymo priežiūra, į aplinką išmetamų radionuklidų kontrolė. Taip pat tikrinta, kaip įmonė užtikrina Ignalinos AE aikštelėje esančių branduolinės energetikos objektų fizinę saugą, ar visos įmonės deklaruotos branduolinės medžiagos yra tinkamai apskaitytos, ar tinkamai vykdoma branduolinės paskirties dvejopo naudojimo prekių kontrolė. Patikrinta, kaip įmonė laikosi saugos reikalavimų eksploatavimo patirties naudojimo ir žmogiškųjų išteklių vadybos srityse bei kaip vykdo radiacinės saugos reikalavimus atlikdama darbuotojų individualiosios apšvitos ir darbo vietų stebėseną.

Patikrinimų metu nustatyti 6 teisės aktų reikalavimų pažeidimai, iš kurių 1 mažareikšmis.

Svarbu pažymėti, kad dėl nustatytų pažeidimų nebuvo viršytos darbuotojų apšvitos dozės, nebuvo pažeisti radionuklidus sulaikantys ar jonizuojančiąją spinduliuotę slopinantys barjerai, nepablogėjo saugai svarbių įrenginių savybės, į aplinką nebuvo išmetama radionuklidų.

Visus nustatytus pažeidimus VĮ Ignalinos atominė elektrinė šalina su VATESI suderintais terminais.

Taip pat šiuo laikotarpiu, pagal kitų ūkio subjektų periodinių patikrinimų grafiką, VATESI specialistai patikrino, kaip UAB „SCHINDLER-LIFTAS“ laikosi radiacinės saugos reikalavimų vykdydami veiklą jonizuojančiosios spinduliuotės aplinkoje branduolinės energetikos objekte (Ignalinos AE) ir kaip UAB „Metesta“ atlieka turimų branduolinių medžiagų fizinę inventorizaciją. Šių patikrinimų metu teisės aktų reikalavimų pažeidimų ar gerosios praktikos neatitikčių nenustatyta.

VATESI, vykdydama branduolinės energetikos objektų saugos priežiūrą ir atlikdama ūkio subjektų veiklos patikrinimus, vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, branduolinės saugos reikalavimais, taip pat atskiroms sritims parengtais kontroliniais klausimynais. Daugiau informacijos šia tema skiltyje Ūkio subjektų priežiūra.