Pradžia Parašyti el. laišką Svetainės struktūra
Paieška:

VATESI išdavė licenciją vykdyti Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugyklos eksploatavimo nutraukimą

2021 m. gegužės 13 d. Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija (VATESI) priėmė galutinį sprendimą išduoti VĮ Ignalinos atominei elektrinei licenciją vykdyti Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugyklos eksploatavimo nutraukimą.   

VATESI specialistai įvertino, kad Maišiagalos saugyklos eksploatavimo nutraukimo veikla, kuri yra aprašyta ir pagrįsta saugą pagrindžiančiuose dokumentuose, atitinka jai keliamus branduolinės, radiacinės ir fizinės saugos reikalavimus ir, vykdant šią veiklą, darbuotojai, gyventojai ir aplinka bus tinkamai apsaugoti nuo jonizuojančios spinduliuotės poveikio.

Su sprendimo projektu bei dokumentais, pateiktais sprendimui priimti, galėjo susipažinti bei pateikti savo pasiūlymus visuomenė. Per Branduolinės saugos įstatyme nustatytą dviejų mėnesių susipažinimo ir pasiūlymų pateikimo terminą pasiūlymų iš visuomenės negauta.

Eksploatavimo nutraukimo veiklos licencija suteikia teisę už saugyklos priežiūrą atsakingai VĮ Ignalinos atominei elektrinei išimti radioaktyviąsias atliekas bei radionuklidais užterštas konstrukcijas ir gruntą iš Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugyklos. Taip pat išimtas atliekas surūšiuoti ir išvežti į Ignalinos AE teritorijoje esančius radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įrenginius, bei jas sutvarkyti pagal nustatytus reikalavimus. Išvežus visas atliekas, atlikus radiologinius tyrimus ir patvirtinus teigiamus jų rezultatus, buvusi Maišiagalos saugyklos aikštelė galės būti naudojama kitai veiklai be jokių radiacinės saugos apribojimų.

Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugykla – trijų metrų gylyje esantis 200 kubinių metrų tūrio gelžbetonio rūsys – įrengta Širvintų rajone, Bartkuškio miške, apie 7 km į šiaurės vakarus nuo Maišiagalos miestelio ir apie 30 km nuo Vilniaus. Joje 1963 – 1989 metais kauptos neišrūšiuotos panaudotos radioaktyviosios atliekos iš pramonės įmonių, medicinos ir mokslo įstaigų bei karinių dalinių. 1989 metais saugykla uždaryta ir užkonservuota.

Numatoma, kad eksploatavimo nutraukimo metu reikės sutvarkyti apie 700 kubinių metrų radioaktyviųjų atliekų (t. y. atliekos iš saugyklos rūsio, radionuklidais užterštas betonas, metalo ir gelžbetonio konstrukcijos, gruntas ir antrinės radioaktyviosios atliekos). Radioaktyviosios atliekos bus pervežtos į Visagino savivaldybėje esančius Ignalinos AE radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įrenginius. Pačią Maišiagalos saugyklos teritoriją planuojama sutvarkyti iki 2023 metų pabaigos.


Maišiagalos RAS eksploatavimo nutraukimo saugą pagrindžiančių dokumentų saugos peržiūros ir įvertinimo santrauka (pdf)