Pradžia Parašyti el. laišką Svetainės struktūra
Paieška:

Branduolinės medžiagos Lietuvoje naudojamos taikiais tikslais

Tikrinamas panaudotas branduolinis kuras išlaikymo baseinuose.

2020 metų birželio pabaigoje Tarptautinė atominės energijos agentūra (TATENA) išleido Garantijų įgyvendinimo ataskaitą (angl. Safeguards Implementation Report) už 2019 metus, kurioje pateikė išvadą, kad Lietuvoje visos branduolinės medžiagos ir veikla branduolinės energijos panaudojimo srityje buvo skirta tik taikiems tikslams ir nėra kitos nedeklaruotos veiklos. Ši išvada Lietuvai pakartota jau 17-tą kartą.

Išvadas dėl garantijų įgyvendinimo TATENA teikia remdamasi atliktais TATENA šalių narių branduolinių objektų, deklaruotų branduolinių medžiagų bei veiklos branduolinės energijos panaudojimo srityje patikrinimų rezultatais. Taip pat yra pasitelkiami nuotolinio stebėjimo ir kontrolės sistemų (vaizdo kamerų, neutronų detektorių neutronų ir gama spinduliuotės lygiui matuoti, įvairių jutiklių, apsauginių plombų ir antspaudų) duomenys.  

2019 m. TATENA inspektoriai Lietuvoje atliko 45 patikrinimus. Jų metu inspektoriai tikrino pasirinktas įmones, taip pat tikrino Ignalinos AE esantį nepanaudotą kurą, panaudotą branduolinį kurą panaudoto kuro baseinuose ir panaudoto branduolinio kuro sausojo tipo saugyklose, pakeitė pasirinktas plombas. Šiuose patikrinimuose dalyvavo ir VATESI specialistai. Taip pat operacijas su branduolinėmis medžiagomis TATENA inspektoriai galėjo stebėti nuotoliniu būdu.

Lietuva yra tarp 69 pasaulio šalių iš 131 pasirašiusių susitarimą su TATENA dėl garantijų taikymo bei jo papildomąjį protokolą, dėl kurių TATENA paskelbė teigiamą išvadą, kad 2019 m. visos branduolinės medžiagos ir veikla branduolinės energijos panaudojimo srityje šiose šalyse buvo skirta tik taikiems tikslams ir nėra kitos nedeklaruotos veiklos.


VATESI yra Lietuvos Respublikos Vyriausybės paskirta atsakinga institucija už trišalio susitarimo tarp šalių narių, Europos atominės energijos bendrijos (Euratom) ir TATENA dėl garantijų taikymo ir jo Papildomojo protokolo įgyvendinimą Lietuvoje. VATESI teikia informaciją TATENA ir Europos Komisijai apie Lietuvoje esančias branduolines medžiagas, su branduolinio kuro ciklu susijusią mokslinių tyrimų ir taikomąją veiklą, teikia ataskaitas apie kontroliuojamų branduolinės paskirties įrenginių ir technologijų eksportą iš Lietuvos. Taip pat VATESI specialistai atlieka branduolinių medžiagų fizinės inventorizacijos patikrinimus, dalyvauja TATENA ir Europos Komisijos inspektorių atliekamuose Lietuvos branduolinės energetikos objektų ir kitų ūkio subjektų patikrinimuose.

Daugiau informacijos:

Branduolinio ginklo neplatinimo įsipareigojimų įgyvendinimas

TATENA ir Europos Komisijos garantijų sistema ir kontrolės priemonės