Pradžia Parašyti el. laišką Svetainės struktūra
Paieška:

Pateikta ataskaita apie Europos Tarybos direktyvos 2009/71/EURATOMAS, nustatančios branduolinių įrenginių branduolinės saugos sistemą, įgyvendinimą Lietuvoje

Europos Komisijos logotipas

2020 m. liepos 18 d. VATESI Europos Komisijai pateikė ataskaitą apie 2009 m. birželio 25 d. Tarybos Direktyvos 2009/71/EURATOMAS, kuria nustatoma Bendrijos branduolinių įrenginių branduolinės saugos sistema (toliau – Direktyva), nuostatų įgyvendinimą Lietuvoje.

Ataskaitoje pateikta išsami informacija kaip yra įgyvendinami Direktyvoje nustatyti branduolinės saugos tikslai ir užtikrinamas aukštas branduolinės saugos lygis Lietuvoje esančiuose branduoliniuose įrenginiuose: Ignalinos atominėje elektrinėje (toliau – Ignalinos AE) bei jos aikštelėje esančiuose ar statomuose radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įrenginiuose, taip pat panaudoto branduolinio kuro saugyklose.

Lietuvoje yra sukurta branduolinės saugos reguliavimo sistema. Į nacionalinę teisę perkeltos Direktyvos nuostatos, kurios įpareigoja sukurti ir palaikyti branduolinių įrenginių saugą reglamentuojančią teisėkūros, reguliavimo ir organizacinę sistemą, kompetentingą branduolinę saugą reguliuojančią instituciją, nustatyti licencijos turėtojo pirminę atsakomybę už branduolinio įrenginio saugą.

Nors Ignalinos AE abu energijos blokai ir galutinai sustabdyti, kompetentingi darbuotojai nuolat prižiūri saugai svarbias sistemas, kurios užtikrina panaudoto branduolinio kuro aušinimą ir sulaiko radionuklidus. Ignalinos AE darbuotojai atlieka šių sistemų techninę priežiūrą ir remontą, jos yra reguliariai išbandomos ir tikrinamos. Be to, siekiant sumažinti galimų avarijų riziką ir sušvelninti jų poveikį, Ignalinos AE yra įdiegtos vadinamųjų sunkiųjų avarijų valdymo priemonės, kurios nuolatos tobulinamos.

Ataskaita parengta bendradarbiaujant su VĮ Ignalinos atomine elektrine.

Branduolinės saugos direktyvos tikslas – nustatyti vieningą Bendrijos sistemą, kuria būtų užtikrinamas ir skatinamas nuolatinis branduolinės saugos bei jos reguliavimo gerinimas ir užtikrinti, kad valstybės narės nustatytų tinkamas nacionalines priemones, skirtas aukšto lygio branduolinei saugai užtikrinti, siekiant apsaugoti darbuotojus ir plačiąją visuomenę nuo žalingojo jonizuojančiosios spinduliuotės poveikio.

Direktyva įpareigoja pasirašiusias Europos Sąjungos Bendrijos šalis rengti ir teikti nacionalines Direktyvos nuostatų įgyvendinimo ataskaitas. Lietuva tokio pobūdžio ataskaitą pateikė antrą kartą (pirmoji ataskaita pateikta 2014 m.). Remdamasi valstybių narių ataskaitomis, Komisija Europos Parlamentui ir Tarybai pateikia bendrą Direktyvos įgyvendinimo Bendrijos šalyse apžvalgą, formuluoja iššūkius ir rekomendacijas jiems įveikti.


Lietuvos ataskaita apie Branduolinės saugos direktyvos 2009/71/EURATOMAS nuostatų įgyvendinimą (anglų kalba)