Pradžia Parašyti el. laišką Svetainės struktūra
Paieška:

Ūkio subjektų priežiūra karantino metu: naujos formos ir patikrinimų rezultatai

Atsižvelgdama į koronaviruso keliamas grėsmes VATESI ir prižiūrimų ūkio subjektų darbuotojų sveikatai, VATESI peržiūrėjo ir papildė patikrinimų atlikimo tvarką. Didžioji dalis patikrinimų grindžiama dokumentų tikrinimu, tad jie gali būti atliekami nuotoliniu būdu, į ūkio subjekto patalpas bus vykstama tik tada, kai tai yra būtina.

Šalyje paskelbto karantino metu VATESI palaiko ryšį su VĮ Ignalinos atominės elektrinės vadovybe bei už branduolinės energetikos saugą atsakingais specialistais, analizuoja gaunamus saugą pagrindžiančius dokumentus, organizuoja susitikimus pasitelkdama elektronines ryšio priemones.

Branduolinės energetikos objektų sauga yra užtikrinama tinkamai, tą rodo 2020 m. I ketvirčio patikrinimų rezultatai.

Trys patikrinimai buvo atlikti VĮ Ignalinos atominėje elektrinėje. VATESI specialistai tikrino, kaip įmonė laikosi saugos reikalavimų tvarkydama panaudotą branduolinį kurą energijos blokuose, vykdydama veiklą su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais, taip pat patikrino darbuotojų apšvitos apskaitos ir radiologinio monitoringo sistemas. Taip pat buvo patikrinta, kaip UAB „SMT Group“ atlieka turimų branduolinių medžiagų fizinę inventorizaciją. Patikrinimų metu pažeidimų ar gerosios praktikos neatitikčių nenustatyta.

Kitus šešis I ketvirtį suplanuotus patikrinimus VATESI perkėlė vėlesniam laikui. Tai padaryta siekiant apsaugoti savo ir prižiūrimų ūkio subjektų darbuotojų sveikatą, taip pat atsižvelgiant į šių patikrinimų turinį bei 2019 m. atliktų patikrinimų rezultatus ir branduolinės energetikos objektuose atliekamų darbų pobūdį (pavyzdžiui, VĮ Ignalinos atominė elektrinė kai kuriuos darbus COVID-19 sąlygomis buvo laikinai sustabdžiusi).