Pradžia Parašyti el. laišką Svetainės struktūra
Paieška:

VĮ Ignalinos atominė elektrinė prašo leidimo atlikti labai mažai radioaktyvių atliekų atliekyno sistemų bandymus su radioaktyviosiomis atliekomis

VATESI vertina VĮ Ignalinos atominės elektrinės paraiškos išduoti leidimą įvežti radioaktyviąsias atliekas į labai mažai radioaktyvių atliekų atliekyną ir pirmą kartą atlikti atliekyno sistemų bandymus panaudojant radioaktyviąsias atliekas dokumentus, kuriuos įmonė teikia pagal 2020 m. vasario 24 d. VATESI suderintą dokumentų pateikimo grafiką.

Leidimas reikalingas siekiant realiomis sąlygomis įsitikinti, ar visa įranga ir atliekyno sistemos atitinka techninį projektą ir branduolinės saugos reikalavimus, ar tinkamai parengtos instrukcijos ir procedūros ir apmokyti darbuotojai, kad atliekyną būtų galima saugiai eksploatuoti. Šiam tikslui VĮ Ignalinos atominė elektrinė planuoja naudoti Ignalinos AE teritorijoje  esančioje radioaktyvių atliekų buferinėje saugykloje sukauptas atliekas – jos bus vežamos į atliekyno aikštelę ir dedamos į atliekyną. Tokie veiksmai yra būtini pradedant eksploatuoti atliekyną ir bus vykdomi pagal su VATESI suderintą atliekyno pripažinimo tinkamu eksploatuoti programą.

Prieš šiuos bandymus turi būti užbaigti atliekyno sistemų bandymai be radioaktyviųjų atliekų.

VATESI sprendimą dėl leidimo išdavimo priims įvertinusi grafike nurodytus dokumentus ir ne vėliau, nei per 4 mėnesius nuo visų tinkamai įformintų dokumentų gavimo dienos. Visuomenei šio VATESI sprendimo projektas bus pateiktas pasiūlymams ir pastaboms ne vėliau nei likus 2 mėnesiams iki sprendimo priėmimo.

Daugiau informacijos apie paraišką ir VATESI sprendimus, kurių priėmime gali dalyvauti visuomenė, skelbiama VATESI interneto svetainės skyriuje „Visuomenės dalyvavimas sprendimų priėmime”.

Radioaktyvių atliekų atliekynas yra radioaktyvių atliekų tvarkymo įrenginys, į kurį dedamos radioaktyviosios atliekos neketinant jų iš ten išimti.

VATESI licenciją statyti ir eksploatuoti labai mažai radioaktyviųjų atliekų atliekyną VĮ Ignalinos atominei elektrinei išdavė 2015 m. gruodžio 23 d. Atliekyno statybos darbai prasidėjo 2017 m. pabaigoje.