Pradžia Parašyti el. laišką Svetainės struktūra
Paieška:

VATESI Priežiūros skyriaus atliktų patikrinimų Ignalinos AE rezultatai

2018 m. VATESI Priežiūros skyrius, nuolat reziduojantis valstybės įmonėje Ignalinos atominėje elektrinėje,  tikrino, kaip ši įmonė laikosi saugos reikalavimų eksploatuodama saugai svarbią įrangą: panaudoto branduolinio kuro sandarumo kontrolės sistemą, saugai svarbius slėginius komponentus, rezervinės dyzelinės elektros stoties ir avarinio elektros tiekimo sistemą.

VATESI specialistai patikrino saugai svarbios įrangos būklę, kaip vykdoma jos techninė priežiūra ir pildomi žurnalai bei kita techninė dokumentacija. Taip pat, buvo reguliariai tikrinama, kaip atliekami radioaktyviųjų medžiagų ir atliekų radiologiniai matavimai, laikomasi saugos reikalavimų tvarkant ir saugant skystąsias ir kietąsias radioaktyviąsias atliekas, kaip vykdoma darbuotojų išorinės apšvitos kontrolė ir eksploatuojama šiai kontrolei skirta radiologinio monitoringo sistema.

Patikrinimų metu branduolinės saugos reikalavimų pažeidimų ar neatitikčių gerajai praktikai nenustatyta.


Priežiūros skyriaus specialistai yra atsakingi už nuolatinę VĮ Ignalinos atominės elektrinės eksploatuojamų branduolinės energetikos objektų – galutinai sustabdytų energijos blokų ir radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įrenginių – tiesioginę priežiūrą visais jų gyvavimo etapais. Būdami šalia branduolinės energetikos objektų jie kiekvieną dieną bendrauja su Ignalinos atominės elektrinės darbuotojais – nagrinėja jų teikiamus techninius sprendimus, atlieka patikrinimus, dalyvauja elektrinės darbuotojų žinių patikrinimo egzaminuose. Tai leidžia iš arti matyti ir vertinti branduolinės saugos lygį Ignalinos atominės elektrinės aikštelėje.

Tokią branduolinės energetikos objektų priežiūros praktiką taiko ir kitų šalių, tokių kaip Kanada, Suomija, Ispanija, Slovakija, branduolinę saugą reguliuojančios institucijos, kurios turi specialius padalinius arba nuolatinius inspektorius branduolinėse elektrinėse.