Pradžia Parašyti el. laišką Svetainės struktūra
Paieška:

Patikrinta, kaip Ignalinos AE atliekami konteinerių panaudotam branduoliniam kurui saugoti dangčių suvirinimo ir jų eksploatacinės kontrolės darbai

Lapkričio 6 d. VATESI atliko planinį tikslinį patikrinimą, kurio metu tikrino, kaip VĮ Ignalinos atominė elektrinė planuoja ir atlieka 2016 m. pradėtoje eksploatuoti Panaudoto branduolinio kuro saugykloje (PBKS-2) naudojamų konteinerių dangčių suvirinimo ir jų eksploatacinės kontrolės darbus.

VATESI specialistai patikrino suvirinimo įrangą ir kaip atliekama jos techninė priežiūra, kaip saugojamos suvirinimo darbams naudojamos suvirinimo medžiagos. Taip pat patikrintos konteinerių dangčių suvirinimo procedūros ir suvirinimo darbus atliekančio personalo kvalifikacija bei kaip atliekama konteinerių dangčių suvirintų sujungimų eksploatacinė kontrolė ir tvarkoma su šiais procesais susijusi dokumentacija.

Patikrinimo metu pažeidimų ar gerosios praktikos neatitikčių nenustatyta.

Konteinerių panaudotam branduoliniam kurui saugoti dangčių suvirintų sujungimų eksploatacinė kontrolė Ignalinos AE atliekama iš pradžių apžiūrint suvirintus sujungimus, tuomet suvirintų sujungimų vientisumas tikrinamas skvarbiaisiais dažais ir ultragarsu. Šie veiksmai reikalingi siekiant įsitikinti, kad suvirinti sujungimai yra vientisi ir konteineriai su panaudotu branduoliniu kuru yra sandarūs ir tokiu būdu yra užtikrinama darbuotojų, visuomenės ir aplinkos apsauga nuo žalingos jonizuojančiosios spinduliuotės poveikio.