Pradžia Parašyti el. laišką Svetainės struktūra
Paieška:

Baltarusijos branduolinės elektrinės streso testų peržiūros rezultatai atskleidė daug rimtų šios elektrinės projekto trūkumų

Liepos 2 d. Europos branduolinės saugos reguliuotojų grupės (ENSREG) posėdyje Briuselyje buvo pritarta Baltarusijos AE streso testų peržiūros ataskaitai.

Baltarusijos AE streso testų peržiūros ataskaita atskleidė daug rimtų Baltarusijos AE projekto trūkumų. Europos šalių ekspertai ataskaitoje pateikė rekomendacijų kaip šiuos trūkumus pašalinti.

Esminiai branduolinės elektrinės projekto trūkumai, nustatyti streso testų peržiūros metu ir siūlomos rekomendacijos:

Neatliktas išsamus seisminės saugos įvertinimas

Prieš projektuojant Baltarusijos AE nebuvo išsamiai įvertinti galimi seisminiai poveikiai siekiant nustatyti tinkamus Baltarusijos AE projektavimo kriterijus. Ataskaitoje pateiktos svarbiausios rekomendacijos:

 • atsižvelgiant į neseniai atlikto tikimybinio seisminio pavojaus vertinimo rezultatus iš esmės peržiūrėti Baltarusijos AE seisminės saugos vertinimą ir atlikti būtinus Baltarusijos AE projekto pakeitimus bei sumontuotos įrangos modifikacijas;
 • atlikti seisminės saugos įvertinimą, kurio metu būtų nustatyta seisminės saugos atsarga (atsparumas, viršijantis projektinę reikšmę) visiems branduolinės elektrinės įrenginiams, kurie turi veikti įvykus projekte numatytoms branduolinėms avarijoms – tiek projektinėms, tiek ir sunkiosioms. Seisminės saugos atsarga, kuri buvo naudojama projektuojant Baltarusijos AE, neatitinka naujiems reaktoriams keliamų šiuolaikinių saugos reikalavimų;
 • įvertinti šalia, 25 km nuo Baltarusijos AE aikštelės, 1908 m. įvykusį žemės drebėjimą ir pagal  šio įvertinimo rezultatus peržiūrėti seisminį katalogą (techninio projekto dalis) bei imtis visų būtinų veiksmų užtikrinti Baltarusijos AE seisminę saugą.


Atskleisti Baltarusijos AE projekto trūkumai, susiję su galimu saugos funkcijų praradimu

Projektuojant Baltarusijos AE nebuvo užtikrinta, kad projektas atitinka geriausią tarptautinę praktiką. Ataskaitoje pateiktos svarbiausios rekomendacijos:

 • užtikrinti patikimą elektros energijos tiekimą įrangai, skirtai sunkiųjų avarijų prevencijai, kai branduolinio kuro pažeidimo dar nėra arba jis nežymus. Rekomenduojama įrengti nuolatinį alternatyvų avarinį elektros energijos tiekimą šiai įrangai, kai visiškai nutrūksta elektros energijos tiekimas, taip pat elektros energija netiekiama iš stacionarių avarinių dyzelinių elektros energijos generatorių;
 • numatyti papildomą elektros energijos tiekimą specialiam siurbliui, skirtam užtikrinti reaktoriaus šerdies (aktyviosios zonos), apsauginio gaubto ir panaudoto branduolinio kuro baseinų aušinimą sunkiųjų avarijų atveju, visiškai nutrūkus elektros energijos tiekimui. Taip pat įrengti papildomą specialų siurblį, siekiant padidinti aušinimo funkcijos patikimumą;
 • numatyti priemones užtikrinti patikimą branduolinio kuro, esančio reaktoriaus šerdyje, aušinimą kuro perkrovimo metu, kai reaktoriaus korpuso viršutinis dangtis yra atidarytas, visiškai nutrūkus elektros energijos tiekimui;
 • atlikti Baltarusijos AE projekte numatytų pasyvių (nereikalaujančių papildomų energijos šaltinių) saugai svarbių sistemų veiksmingumo ir efektyvumo bandymus.


Atskleisti sunkiųjų avarijų (kai pažeidžiamas branduolinis kuras) valdymo trūkumai

Projektuojant Baltarusijos AE nebuvo užtikrinta, kad sunkiųjų avarijų valdymas atitiktų geriausią tarptautinę praktiką. Ataskaitoje pateikiamos svarbiausios rekomendacijos:

 • rengiant Baltarusijos AE eksploatavimo saugą pagrindžiančius dokumentus turi būti pademonstruota, kad sunkiosios avarijos panaudoto branduolinio kuro baseinuose, galinčios nulemti didelius radiologinius padarinius, praktiškai neįmanomos;
 • stiprinti reaktoriaus aušinimo kontūro slėgio mažinimo sistemos patikimumą sunkiųjų avarijų atveju;
 • išanalizuoti tarpo tarp išorinio ir vidinio apsauginių gaubtų vėdinimo sistemos reikalingumą sunkiųjų avarijų metu visiškai nutrūkus elektros energijos tiekimui ir, prireikus, šią sistemą modifikuoti;
 • stiprinti valdymo patalpų (pagrindinio valdymo pulto patalpos ir avarinio valdymo pulto patalpos) atsparumą nepalankioms darbui sąlygoms, kurios gali susidaryti sunkiųjų avarijų atveju;
 • parengti aiškų planą, kuris užtikrintų, kad visos būtinos avarijų valdymo procedūros būtų parengtos ir patikrintos prieš pakraunant branduolinį kurą į reaktorių, o elektrinės darbuotojai būtų apmokyti pagal jas dirbti.

Baltarusijos AE streso testų peržiūros ataskaitoje Baltarusijai siūloma, atsižvelgiant į nurodytas rekomendacijas, parengti Baltarusijos AE saugos gerinimo priemonių planą ir jį įvykdyti. Rengiant planą taip pat siūloma atsižvelgti ir į Baltarusijos AE streso testų ataskaitoje nurodytas papildomas saugos priemones bei kitų Europos šalių streso testų peržiūros rezultatus. Taip pat turėtų būti sukurtas šio plano vykdymo priežiūros mechanizmas dalyvaujant ir Europos Sąjungos ekspertams.

Pasak VATESI viršininko Michailo Demčenkos, Baltarusijos AE streso testų ir jų tarptautinės peržiūros metu nustatytas rekomendacijų skaičius ir jų svarba atskleidė daug rimtų šios elektrinės projekto trūkumų. Susirūpinimą dėl Baltarusijos AE saugos kelia ne tik streso testų ir jų tarptautinės peržiūros metu nagrinėti saugos klausimai, bet ir klausimai, kurie nebuvo streso testų užduotyse. Lietuva, atsižvelgdama į geriausią Europos ir kitą tarptautinę praktiką, taip pat kelia ir toliau kels ir kitus svarbius saugos užtikrinimui klausimus dėl netinkamos elektrinės vietos vos už 40 km nuo ES vienos iš valstybių sostinės Vilniaus parinkimo bei jos saugos įvertinimo, neužbaigto poveikio aplinkai vertinimo, jėgainės projekte neįvertinto sunkiojo lėktuvo sudužimo poveikio ir kitų projekto neatitikimų šiuolaikiniams saugos reikalavimams, kokybės užtikrinimo bei saugos kultūros statybos, o vėliau ir eksploatavimo metu. Todėl Lietuva laikosi pozicijos, kad Baltarusijos AE energijos blokai neturi būti paleisti, kol nebus įgyvendintos visos rekomendacijos, taip pat atsakyta ir į visus kitus Lietuvos keliamus saugos klausimus.

Lietuvos ekspertai aktyviai dalyvavo Europos Komisijos ir ENSREG organizuotuose Baltarusijoje statomos atominės elektrinės streso testuose, Baltarusijos parengtai ataskaitai pateikė 160 klausimų, dalyvavo darbo grupių susitikimuose, vyko į Baltarusijos AE. Iš viso Europos šalių ekspertai šiai ataskaitai pateikė 464 klausimus.

 

 

Baltarusijos AE streso testų peržiūros ataskaitą galite rasti čia:

http://www.ensreg.eu/EU-Stress-Tests/Country-Specific-Reports/EU-Neighbouring-Countries/Belarus