Pradžia Parašyti el. laišką Svetainės struktūra
Paieška:

Įsigaliojo naujos Branduolinės energetikos srities veiklos licencijų ir leidimų išdavimo taisyklės

Birželio 9 d. įsigaliojo naujos Branduolinės energetikos srities veiklos licencijų ir leidimų išdavimo taisyklės (toliau – Taisyklės).

Taisyklės  reglamentuoja licencijų, nurodytų Branduolinės saugos įstatymo 22 straipsnio 1 dalyje ir leidimų, nurodytų šio įstatymo 22 straipsnio 2 dalies 1–5 punktuose išdavimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo, panaikinimo, pakeitimo tvarką, licencijų ir leidimų laikymosi priežiūrą.

Taisyklės atnaujintos siekiant supaprastinti licencijų ir leidimų veiklai, susijusiai su branduolinių energetikos objektų statyba, eksploatavimu, eksploatavimo nutraukimu, uždaryto radioaktyviųjų atliekų atliekyno priežiūra, branduolinių ir branduolinio kuro ciklo medžiagų vežimu, įsigijimu, turėjimu ir naudojimu,  išdavimo tvarką, užtikrinti VATESI sprendimų dėl licencijų ir leidimų išdavimo ir jų pakeitimo kokybę ir su licencijavimu susijusių procesų skaidrumą ir atvirumą visuomenei.

Naujose taisyklėse panaikinti licencijų ir leidimų priedai, tarp jų ir licencijos bei leidimo galiojimo sąlygos –  nuo šiol visi reikalavimai, susiję su licencijuota sritimi, bus nustatomi viešojo administravimo teisės aktuose bei branduolinės saugos normatyviniuose techniniuose dokumentuose. Taip pat, naujose taisyklėse  patikslintos nuostatos dėl reikiamų pateikti paraiškos licencijai ar leidimui gauti dokumentų, nustatyta aiškesnė dokumentų teikimo tvarka, patikslinta licencijų ir leidimų pakeitimo tvarka.