Pradžia Parašyti el. laišką Svetainės struktūra
Paieška:

VATESI atliko branduolinių medžiagų apskaitos ir kontrolės sistemos patikrinimą Ignalinos AE

2018 m. gegužės 15–16 ir gegužės 23 dienomis VATESI atliko Ignalinos AE branduolinių medžiagų  fizinės inventorizacijos bei Tarptautinės atominės energijos agentūros (TATENA) ir Europos atominės energijos bendrijos garantijų įgyvendinimo patikrinimą.

VATESI specialistai patikrino branduolinių medžiagų apskaitos dokumentus, stebėjo Ignalinos AE branduolinių medžiagų inventorizacijos grupių darbą Ignalinos AE 1-ojo ir 2-ojo energijos blokų panaudoto branduolinio kuro išlaikymo baseinuose, nenaudoto branduolinio kuro saugykloje. Taip pat, VATESI specialistai nenaudoto branduolinio kuro saugykloje atliko saugomų medžiagų identifikaciją gama spektrometru.

Tomis pačiomis dienomis Ignalinos AE vyko TATENA ir Europos Komisijos inspektorių atliekamas metinės inventorizacijos patikrinimas.

VATESI patikrinimo metu pažeidimų nenustatyta, tačiau VATESI specialistai atkreipė VĮ Ignalinos atominės elektrinės atsakingų asmenų dėmesį į tai, kad VATESI apie Ignalinos AE planuojamą atlikti branduolinių medžiagų fizinę inventorizaciją buvo informuota vėliau, nei nustatyta branduolinės saugos reikalavimuose, ir įpareigojo imtis priemonių, kad tai nepasikartotų ateityje.
 
TATENA ir Europos Komisija savo išvadą, ar Ignalinos AE saugomos branduolinės medžiagos atitinka apskaitos duomenis, pateiks išanalizavusios savo patikrinimo duomenis.


Branduolinė medžiaga – plutonis, uranas (gamtinis, įsodrintas urano 235 ar urano 233 izotopais arba nuskurdintas) ir toris, esantys metalų lydiniuose, cheminiuose junginiuose ar koncentratuose arba kitų medžiagų mišiniuose. Ignalinos AE  valdo didžiausią branduolinių medžiagų kiekį Lietuvos Respublikoje. Įmonės branduolinių medžiagų inventorių sudaro panaudotas branduolinis, nepanaudotas branduolinis kuras bei uždarieji jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniai, kurių sudėtyje yra branduolinių medžiagų, ar šių šaltinių biologinės apsaugos pagamintos iš nuskurdinto urano.