Pradžia Parašyti el. laišką Svetainės struktūra
Paieška:

ENSREG pateikta atnaujinta Lietuvos branduolinės saugos gerinimo plano įgyvendinimo ataskaita

2018 m. sausio 15 d. VATESI pateikė atnaujintą Lietuvos branduolinės saugos gerinimo plano įgyvendinimo ataskaitą Europos branduolinę saugą reguliuojančiųjų institucijų grupei (angl. The European Nuclear Safety Regulators Group, ENSREG)

Ataskaitoje pristatoma Lietuvos branduolinės saugos gerinimo plane numatytų priemonių įgyvendinimo eiga ir rezultatai. Plano priemonės yra parengtos atsižvelgiant į įgytos patirties po avarijos Japonijos Fukušima Daiči branduolinėje elektrinėje ir „streso testų“ tarpusavio peržiūros rezultatų įvertinimą.   

Visos priemonės, susijusios su galutinai sustabdytais Ignalinos AE energijos blokais ir panaudoto branduolinio kuro saugyklomis buvo įgyvendintos 2015 m. Dvi likusias priemones, susijusias su branduolinės saugos reglamentavimo stiprinimu Lietuvoje, VATESI planuoja užbaigti 2018 m. pirmąjį ketvirtį.  

Ataskaita yra teikiama atsižvelgiant į ENSREG sprendimą, kuris įpareigoja visas „streso testuose” dalyvavusias šalis periodiškai atnaujinti ir skelbti nacionalinių veiksmų planų (angl. National Action Plans) įgyvendinimo ataskaitas ir taip užtikrinti skaidrią stebėseną.  


Lietuvos branduolinės saugos gerinimo plano įgyvendinimo ataskaita (angl. klb).


Daugiau informacijos apie Lietuvos branduolinės saugos gerinimo planą ir „streso testus“.