Pradžia Parašyti el. laišką Svetainės struktūra
Paieška:

VATESI patikrino kėlimo įrenginius Ignalinos AE

Rugsėjo 26 d. VATESI patikrino, kaip VĮ Ignalinos atominė elektrinė (toliau – Ignalinos AE) vykdo kėlimo įrenginių ir jų įrangos, kuri naudojama darbams virš ir su saugai svarbiomis konstrukcijomis, sistemomis ir komponentais atlikti, eksploatavimą ir jų techninę priežiūrą.

VATESI specialistai apžiūrėjo Ignalinos AE energijos blokuose esančius saugai svarbius kėlimo įrenginius ir jų įrangą. Patikrinta kėlimo įrenginių ir jų įrangos eksploatavimo ir atliekamos jų techninės priežiūros atitiktis VATESI nustatytiems reikalavimams, kaip registruojami kėlimo įrenginių ir jų įrangos eksploatavimo metu nustatyti neatitikimai, pažeidimai ar gedimai ir kaip organizuojamas jų šalinimas. Taip pat, VATESI specialistai įvertino, kaip Ignalinos AE yra apmokomi ir instruktuojami darbuotojai, kurie dirba su saugai svarbiais kėlimo įrenginiais ir jų įranga.
 
Patikrinimo metu nustatyti 6 pažeidimai. Ignalinos AE vykdomas kėlimo įrenginių ir jų įrangos eksploatavimas bei jų techninė priežiūra atliekama pažeidžiant atominės elektrinės kėlimo įrenginiams ir jų įrangai nustatytus eksploatavimo ir techninės priežiūros instrukcijas bei branduolinės saugos reikalavimus: Ignalinos AE normatyviniuose techniniuose dokumentuose, nustatančiuose kranų eksploatavimo tvarką, nėra nustatyti specifiniai branduolinės energetikos saugos reikalavimai AE esantiems kėlimo įrenginiams ir jų įrangai, saugai svarbių kėlimo įrenginių profilaktinė apžiūra atliekama rečiau nei nustatyta techninio aptarnavimo instrukcijoje, nenuosekliai pildomi personalo budėjimų ir techninės priežiūros žurnalai bei kėlimo įrenginių remonto pasai.

Nustatyti pažeidimai gali turėti neigiamą poveikį saugiam Ignalinos AE esančių saugai svarbių kėlimo įrenginių ir jų įrangos eksploatavimui. VĮ Ignalinos atominei elektrinei išsiųstas privalomas vykdyti nurodymas, kuris įpareigoja pašalinti nustatytus pažeidimus iki 2018 m. vasario 16 d.