Pradžia Parašyti el. laišką Svetainės struktūra
Paieška:

Septintojo Branduolinės saugos konvencijos apžvalginio susitikimo rezultatai

Branduolinės saugos konvencijos apžvalginis susitikimas

2017 m. balandžio 7 d. Septintojo Branduolinės saugos konvencijos susitariančiųjų šalių susitikimo metu priimta galutinė ataskaita pabrėžia TATENA saugos standartų ir saugos įvertinimo misijų, taip pat Vienos branduolinės saugos deklaracijoje nustatytų naujų ir jau eksploatuojamų branduolinių elektrinių avarijų prevencijos ir jų pasekmių švelninimo principų panaudojimo svarbą. Ataskaitoje pabrėžtos tokios svarbios branduolinės saugos sritys: saugos kultūra, saugos įvertinimo misijų rezultatų įgyvendinimas, branduolinės energetikos saugą reguliuojančių institucijų nepriklausomybė nuo šią sritį vystančių institucijų, esamų reaktorių senėjimo valdymas, pakankami finansiniai ir žmogiškieji ištekliai reguliuojančiose institucijose, avarinė parengtis ir skaidrumas pristatant branduolinės saugos klausimus visuomenei ir kitoms suinteresuotoms šalims.

 

Susitikime Lietuvos institucijų atstovų delegacija sėkmingai pristatė per pastaruosius tris metus nuveiktus darbus gerinant branduolinę saugą Lietuvoje. Taip pat jame buvo patvirtinta, kad Lietuva tinkamai vykdo įsipareigojimus pagal branduolinės saugos konvenciją.

 

Lietuvos delegacija taip pat aktyviai dalyvavo ir kitų šalių ataskaitų aptarime. Ypatingas dėmesys buvo skirtas Baltarusijai, kuri vos 40 km nuo Lietuvos sostinės Vilniaus stato branduolinę elektrinę. Lietuva pareikalavo, kad Baltarusija stabdytų Astravo AE statybos darbus, įvertintų aikštelės tinkamumą remiantis TATENA reikalavimais, užbaigtų konsultacijas su kaimyninėmis šalimis, numatytų papildomas saugos priemones, kurios užtikrintų šiuolaikinių saugos reikalavimų įgyvendinimą įvertinant Astravo AE konstrukcijų atsparumą sunkaus lėktuvo kritimui bei atliekant AE projekto rizikų ir atsparumo vertinimo testus. Lietuvos delegacija pabrėžė žemą saugos kultūros lygį projektą įgyvendinančiose organizacijose, ką rodo Astravo AE statybų aikštelėje nuolat pasikartojantys incidentai.

 

2017 m. kovo 27 – balandžio 7 dienomis Tarptautinėje atominės energijos agentūroje (TATENA) Vienoje vyko Branduolinės saugos konvencijos (BSK) susitariančiųjų šalių septintasis apžvalginis susitikimas. Jame dalyvavo apie 900 atstovų iš 77 šalių.