Pradžia Parašyti el. laišką Svetainės struktūra
Paieška:

Suinteresuotosios šalys teigiamai įvertino VATESI veiklą

2016 m. pabaigoje VATESI paprašė suinteresuotųjų šalių įvertinti VATESI veiklą, teikiamų administracinių paslaugų kokybę ir tarpinstitucinį bendradarbiavimą bei partnerystę.

Apklausų metu apklaustos šios suinteresuotųjų šalių grupės: ūkio subjektai (VATESI išduotų licencijų ir leidimų tam tikrai veiklai, taip pat mažų kiekių branduolinių medžiagų turėtojai), interneto svetainės vatesi.lt lankytojai ir valstybės institucijos. Iš viso gauti 49 atsakymai.

Suinteresuotųjų šalių grupės gerai vertina VATESI veiklą: 39 proc. ūkio subjektų ir 50 proc. vatesi.lt svetainės lankytojų VATESI veiklą vertina labai gerai, 57 proc. ūkio subjektų ir 50 proc. vatesi.lt svetainės lankytojų VATESI veiklą vertina gerai, 4 proc. (1 iš 23 atsakiusiųjų) ūkio subjektų – patenkinamai.

Apklausų rezultatai rodo, kad ūkio subjektai ir vatesi.lt svetainės lankytojai yra patenkinti konsultacijų metu VATESI suteiktos informacijos kokybe: 65 proc. ūkio subjektų, 67 proc. vatesi.lt svetainės lankytojų jiems suteiktų konsultacijų kokybę įvertino labai gerai, 31 proc. ūkio subjektų ir 33 proc. vatesi.lt svetainės lankytojų – gerai, 4 proc. ūkio subjektų (1 iš 23 atsakiusiųjų) – patenkinamai.

Gerai VATESI tarpinstitucinį bendradarbiavimą bei partnerystę vertina ir valstybės institucijos: 50 proc.  VATESI partnerystę vertina labai gerai, 45 proc. – gerai, 5 proc. (1 iš 22 atsakiusiųjų)  – nežino ar neturi nuomonės.

Apklausų metu respondentai pateikė rekomendacijų ir pasiūlymų, kaip dar labiau pagerinti VATESI teikiamų administracinių paslaugų kokybę, tarpinstitucinį bendradarbiavimą.

Kasmet rengiamų suinteresuotųjų šalių apklausų rezultatai ir gautos rekomendacijos yra naudojamos VATESI veiklai tobulinti.


Mažų kiekių branduolinių medžiagų turėtojai – fiziniai arba juridiniai asmenys, kurie pagal taikomus nacionalinius teisės aktus valdo, naudoja branduolines medžiagas ar jomis disponuoja, o jų turimų medžiagų kiekis neviršija branduolinės saugos įstatyme nustatyto kiekio, reikalaujančio VATESI licencijos.