Pradžia Parašyti el. laišką Svetainės struktūra
Paieška:

VATESI dalyvavo tarptautinėse pratybose EDREX 2017

Kovo 14-16 d. VATESI dalyvavo tarptautinėse stalo pratybose EDREX 2017, kurių tikslas – įvertinti ir stiprinti Europos Sąjungos bendrus reagavimo į nelaimes gebėjimus nacionaliniu ir tarptautiniu lygiu.

Pratybų metu buvo imituotas žemės drebėjimas trečiojoje hipotetinėje šalyje, besiribojančioje su Lietuva ir kitomis Europos Sąjungos šalimis – Estija, Latvija, Lenkija, Slovakija, Vengrija, Rumunija. Po to sekę miškų gaisrai, sprogimas pramoniniame objekte, cheminės taršos ir viruso plitimo grėsmės bei žemės drebėjimas Slovakijoje.  

Lietuvoje pratybų metu už civilinę saugą atsakingos institucijos keitėsi informacija, taip pat buvo sukviestas Valstybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centras. Darbas vyko nuotoliniu būdu.

VATESI atstovas dalyvavo sušaukto Valstybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro darbe, konsultuodamas su branduoline sauga susijusiais klausimais – pagal pratybų scenarijų atominė elektrinė, esanti apie 150 km nuo žemės drebėjimo epicentro, sustojo suveikus automatinėms saugos sistemoms ir nesukėlė pavojaus aplinkai ar žmonių sveikatai. Jeigu pratybų scenarijuje minėtoje valstybėje dėl žemės drebėjimo būtų įvykusi branduolinė avarija, VATESI yra pasirengusi pagal kompetenciją analizuoti gaunamą informaciją ir teikti ją kitoms Lietuvos institucijoms.  

Pratybose dalyvavo 19 Europos Sąjungos šalių ir Europos Sąjungos institucijos bei tarnybos. Lietuvoje šias pratybas koordinavo Priešgaisrinės apsaugos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos.


Daugiau informacijos:  Tarptautinėse pratybose bus vertinamas šalių pasirengimas didelėms nelaimėms