Pradžia Parašyti el. laišką Svetainės struktūra
Paieška:

VATESI stiprina kompetencijas branduolinių avarijų eigos prognozavimo srityje

Balandžio 16– 17 d. Valstybinėje atominės energetikos saugos inspekcijoje (VATESI) vyko RASTEP programinės įrangos ir jos pagalba sudaryto kompiuterinio modelio, skirto prognozuoti branduolinių avarijų eigą ir nustatyti į aplinką išmetamų radionuklidų charakteristikas, naudotojų mokymai. Juose be VATESI specialistų dalyvavo ir Norvegijos radiacijos ir branduolinės saugos tarnybos atstovai.

Mokymų metu VATESI specialistai buvo supažindinti su programinėje įrangoje naudojamais sunkiųjų avarijų eigos prognozavimo metodais, mokėsi kaip naudojantis modeliu atlikti sunkiosios avarijos eigos prognozę.

Lietuva nebeturi veikiančios atominės elektrinės, tačiau tokios avarijų eigai prognozuoti įrangos turėjimas yra kritiškai svarbus, kai nesilaikant šiuolaikinių tarptautinių branduolinės saugos reikalavimų vos 40 kilometrų nuo Lietuvos sostinės Vilniaus buvo pastatyta ir jau eksploatuojama Baltarusijos AE. Baltarusijos atsakingos institucijos vengia dalintis informacija apie galimas sunkias avarijas Baltarusijos AE, todėl įsigyta programinė įranga leis VATESI detaliau prognozuoti galimų avarijų Baltarusijos AE eigą, nustatyti radionuklidų išmetimo į aplinką charakteristikas bei perduoti šią informaciją kitoms Lietuvos institucijoms siekiant bendro tikslo – laiku perspėti gyventojus ir pasirūpinti jų saugumu.

Įsigyta programinė įranga ir modelis bus išbandomas ir naudojamas taip pat ir organizuojamose avarinės parengties pratybose.    

Šią programinę įrangą taip pat turi ir naudoja branduolinės ir radiacinės saugos reguliuojančiosios institucijos Norvegijoje bei Švedijoje.

Programinė įranga įsigyta bei mokymai organizuoti projekto „Lietuvos išankstinio perspėjimo apie branduolinį pavojų sistemos vystymas“, finansuojamo 2014–2021 metų laikotarpio Norvegijos finansinio mechanizmo programos „Aplinkosauga, energetika, klimato kaita“ lėšomis.  

Daugiau informacijos apie projektą.