Pradžia Parašyti el. laišką Svetainės struktūra
Paieška:

Tarptautiniai ekspertai teikė konsultacijas vertinant būsimo atliekyno saugą

Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija (VATESI) kartu su Norvegijos radiacinės ir branduolinės saugos reguliavimo tarnyba (toliau – DSA) ir valstybės įmone Ignalinos atomine elektrine įgyvendino projektą, pagal kurį stiprino kompetencijas ir gilino žinias radioaktyviųjų atliekų tvarkymo srityje.

Viena iš šio projekto užduočių buvo įvertinti galimybę įrengti bitumuotų radioaktyviųjų atliekų atliekyną Ignalinos atominės elektrinės aikštelėje, pademonstravus, jog esamas bitumuotų radioaktyviųjų atliekų saugojimo įrenginys gali atitikti atliekynams keliamus reikalavimus, įdiegus atitinkamus saugos barjerus.

Tam visų pirma turėjo būti įvertinta būsimo atliekyno aikštelės sauga. Siekiant techninės paramos įvertinant VĮ Ignalinos atominės elektrinės parengtų šios saugyklos aikštelės saugos pagrindimo dokumentus, taip pat atliekyno koncepciją su jos saugos analizės ataskaita, buvo vykdomos Tarptautinės atominės energetikos agentūros ekspertų misijos, kurias padėjo organizuoti Norvegijos radiacinės ir branduolinės saugos reguliavimo tarnyba.

Misijų metu ekspertai vertino įrenginio aikštelės savybes, atliekyno koncepcijos techninius-inžinerinius sprendimus bei radioaktyviųjų atliekų atliekyno kuriamų saugos barjerų efektyvumą, ilgalaikės (šimtus ir daugiau metų) saugos aspektus.

Tokiu būdu penkių šalių tarptautiniai ekspertai suteikė techninę paramą VATESI konsultuojant ir peržiūrint pateiktus VATESI peržiūrai dokumentus. Įgyvendintas unikalus projektas, gautos konsultacijos nestandartinėse sprendimui priimti situacijose – vertinamas objektas jo įrengimo metu nebuvo suprojektuotas kaip atliekynas.

VATESI, išnagrinėjusi minėtus dokumentus ir gavusi tarptautinių ekspertų išvadas ir rekomendacijas, po atitinkamo dokumentų papildymo, priėmė teigiamus sprendimus dėl bitumuotų radioaktyviųjų atliekų atliekyno aikštelės saugos vertinimo ataskaitos ir atliekyno techninės specifikacijos derinimo.

Taip pat pagal šį projektą, VATESI, DSA ir VĮ Ignalinos atominės elektrinės specialistai dalyvavo mokymo kursuose, gilino žinias įvairiomis eksploatavimo nutraukimo ir radioaktyviųjų atliekų tvarkymo priežiūros temomis.

Įgyvendintas projektas „Radioaktyvių atliekų tvarkymo saugumo didinimas Ignalinos atominėje elektrinėje“ buvo finansuojamas 2014–2021 metų laikotarpio Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų lėšomis ir skirtas aplinkosaugos, energetikos, klimato kaitos ir mažo anglies dioksido kiekio technologijų ekonomikai vystyti.