Pradžia Parašyti el. laišką Svetainės struktūra
Paieška:

Dėl situacijos Ukrainos branduoliniuose objektuose

Zaporižios atominė elektrinė (Lrt nuotr.)

Šiuo metu jokio radiologinio pavojaus Lietuvos teritorijoje nėra.

Rusijos karinių pajėgų užgrobtoje Zaporižios atominėje elektrinėje (Zaporižios AE) saugos situacija išlieka sudėtinga, nors šios elektrinės visi branduoliniai reaktoriai yra sustabdyti ir elektra negaminama.

Į Zaporižios AE teritoriją balandžio 7 dieną, sekmadienį, smogė bepiločiai lėktuvai (dronai) ir tai buvo rimtas incidentas, sukėlęs pavojų branduolinei saugai ir saugumui, pranešė TATENA generalinis direktorius R. Grossi.

Šiuo metu nėra jokių požymių, kad būtų pažeistos branduolinės saugos ar saugumo sistemos Zaporižios AE. Tačiau kariniai smūgiai dar kartą priminė, kad ginkluoto konflikto metu Zaporižios AE ir kitiems Ukrainos branduolinės energetikos objektams nuolat kyla grėsmė, nepaisant TATENA pastangų sumažinti sunkiosios avarijos, galinčios pakenkti žmonėms ir aplinkai Ukrainoje ir už jos ribų, riziką.

Gavę informacijos iš Zaporižios AE apie dronų atakas, TATENA ekspertai išvyko į tris paveiktas vietas. Jiems pavyko patvirtinti fizinį dronų sprogimų poveikį, įskaitant vieną iš šešių aikštelės reaktorių pastatų, kuriame, kaip paaiškėjo, buvo taikytasi į stebėjimo ir ryšių įrangą. Jiems būnant ant 6-ojo energijos bloko reaktoriaus stogo, Rusijos kariai apšaudė, kaip atrodė, artėjantį droną. Po to, netoli reaktoriaus pastato, įvyko sprogimas. TATENA ekspertai pranešė, kad šioje ir dar dvejose smūgio vietose aikštelėje pastebėjo dronų liekanas, vėliau girdėjo dar kelis artilerijos ugnies šūvius netoli elektrinės.

Nors TATENA ekspertai kol kas nepastebėjo jokių struktūrinių pažeidimų sistemoms, konstrukcijoms ir komponentams, svarbiems branduolinei saugai ar elektrinės saugumui, jie pastebėjo nežymius 6-ojo energijos bloko reaktoriaus pastato stogo konstrukcijų apdegimus ir vandens rezervuarus laikančios betoninės konstrukcijos įbrėžimus.

TATENA ekspertai Chmelnyckio, Rivnės ir Pietų Ukrainos atominėse elektrinėse bei Čornobylio AE pranešė, kad branduolinė sauga ir saugumas ir toliau užtikrinami, nepaisant daug kartų per praėjusią savaitę gautų pavojaus signalų.

Civiliniai branduoliniai įrenginiai nėra pritaikyti karo veiksmams ir dėl to jokiomis sąlygomis neturi būti šių veiksmų taikiniais, arba šių veiksmų zonoje.

Visi Ukrainos branduoliniai objektai nuo Lietuvos yra nutolę dideliu atstumu, todėl net ir incidento ar branduolinės avarijos atveju nebūtų reikšmingo radiologinio poveikio Lietuvos gyventojams.

VATESI dirba Ekstremaliųjų situacijų operacijų centras, situacija yra nuolat stebima.