Pradžia Parašyti el. laišką Svetainės struktūra
Paieška:

Dėl situacijos Ukrainos branduolinės energetikos objektuose

Šiuo metu jokio radiologinio pavojaus Lietuvos teritorijoje nėra.
Zaporižios atominėje elektrinėje (ZAE) situacija išlieka labai sudėtinga.

Zaporižios AE esantys TATENA ekspertai pranešė, kad įrengti dar du nauji požeminio vandens gręžiniai – iš viso įrengti 9. Įrengus 10-ąjį gręžinį, bus įvertinti vandens tiekimo pajėgumai ir papildomų gręžinių poreikis. Požeminiai vandens gręžiniai įrengiami siekiant užsitikrinti pakankamas vandens atsargas, būtinas šešiems reaktoriams aušinti ir kitoms saugos funkcijoms užtikrinti. Tokių papildomų priemonių nuspręsta imtis po to, kai birželio 6 d. buvo sunaikinta Kachovkos užtvanka. Šalia ZAE esantis didelis aušinimo tvenkinys ir kitas pagrindinis vandens tiekimo šaltinis – netoliese esančios Zaporižios šiluminės elektrinės išleidimo kanalas – lieka nepažeisti, juose esančio vandens turėtų užtekti dar daugeliui mėnesių.

Visi šeši ZAE reaktoriai yra ilgą laiką sustabdyti, dėl to jų aušinimui reikalingo vandens poreikis yra mažesnis.

TATENA ekspertai toliau reguliariai vykdo apėjimus įvairiuose elektrinės objektuose. Jie informuoja, kad nepastebėjo jokių naujų sprogmenų, tačiau patvirtino, kad tebėra užminuotos anksčiau fiksuotos vietos tarp ZAE perimetro tvorų. Jiems vis dar nebuvo leista patekti ant 1-ojo, 2-ojo, 5-ojo ir 6-ojo reaktorių pastatų stogų. TATENA komanda taip pat neturi galimybės apžiūrėti visus šešis turbinų pastatus, kad galėtų visapusiškai įvertinti, ar jose nėra kokių nors pašalinių daiktų, keliančių grėsmę atominės elektrinės saugos užtikrinimui.

TATENA ekspertai informuoja, kad ir toliau girdisi daugybė sprogimų tam tikru atstumu nuo ZAE, esančios prie fronto linijos. Nors šie sprogimai žalos atominei elektrinei iki šiol nepadarė, tačiau taip pat kelia grėsmę jos saugos užtikrinimui, ir tuo dažniau kels jei kariniai veiksmai dar labiau priartės prie ZAE teritorijos.

Civiliniai branduoliniai įrenginiai nėra pritaikyti karo veiksmams ir dėl to jokiomis sąlygomis negali būti šių veiksmų taikiniais, arba šių veiksmų zonoje.

Visi Ukrainos branduoliniai objektai nuo Lietuvos yra nutolę dideliu atstumu, todėl net ir didesnio incidento ar branduolinės avarijos atveju nebūtų reikšmingo radiologinio poveikio Lietuvos gyventojams.

VATESI dirba Ekstremaliųjų situacijų operacijų centras, situacija yra nuolat stebima.