Pradžia Parašyti el. laišką Svetainės struktūra
Paieška:

Suinteresuotosios šalys gerai įvertino VATESI veiklą ir teikiamas paslaugas

2022 m. pabaigoje VATESI atliko suinteresuotųjų šalių apklausas, kurių metu prašė įvertinti VATESI veiklą, teikiamų administracinių paslaugų kokybę, taip pat tarpinstitucinį bendra-

darbiavimą bei partnerystę.

Apklausų anketas užpildė dvi suinteresuotųjų šalių grupės: ūkio subjektai (VATESI išduotų licencijų ir leidimų turėtojai, konsultuoti pareiškėjai) ir valstybės institucijos. Iš viso buvo gauti 25 atsakymai.

Ūkio subjektai VATESI veiklą vertina teigiamai: 82 proc. vertina labai gerai, 18 proc. – gerai.

Apklausų rezultatai rodo, kad ūkio subjektai yra patenkinti konsultacijų metu VATESI specialistų suteiktos informacijos kokybe: 87 proc. ūkio subjektų jiems suteiktų konsultacijų kokybę įvertino labai gerai, 13 proc. – gerai. Taip pat visi apklausose dalyvavę ūkio subjektai pažymėjo, kad licencijos, leidimai ir laikinieji leidimai jiems buvo išduoti arba kitos paslaugos suteiktos teisės aktų nustatytais terminais. Paklausti apie kontrolinius klausimynus 83 proc. respondentų nurodė, kad jais naudojosi ir jie padėjo tikslingai įgyvendinti pagrindinius saugos reikalavimus bei pasiruošti VATESI patikrinimams.

Valstybės institucijos VATESI tarpinstitucinį bendradarbiavimą bei partnerystę taip pat įvertino teigiamai: 71 proc. institucijų VATESI partnerystę vertina labai gerai, 29 proc. – gerai.

Apklausų metu respondentai pateikė rekomendacijų ir pasiūlymų, kaip pagerinti VATESI teikiamų administracinių paslaugų kokybę ir tarpinstitucinį bendradarbiavimą. Šie pasiūlymai visada yra įvertinami ir naudojami VATESI veiklai tobulinti.

VATESI suinteresuotųjų šalių apklausas atlieka kartą per metus.