Pradžia Parašyti el. laišką Svetainės struktūra
Paieška:

Lietuvos specialistai gilino žinias avarinio pasirengimo srityje

2022 m. lapkričio 14–18 d. Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija (toliau – VATESI) kartu su Tarptautine atominės energijos agentūra (toliau – TATENA) Lietuvos specialistams organizavo seminarą „Apsaugos nuo branduolinės ar radiologinės avarijos strategijos rengimas ir peržiūra“. Seminaro metu, TATENA deleguoti ekspertai, supažindino dalyvius su tarptautine praktika, taikoma rengiant ir peržiūrint apsaugos nuo branduolinės ar radiologinės avarijos strategijas, atsižvelgiant į branduolinės energetikos objektų ir veiklų, vykdomų branduolinės energetikos sektoriuje, pavojaus įvertinimo rezultatus, organizavo praktinius užsiėmimus.

Seminaro dalyviai iš Radiacinės saugos centro, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos, valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės, Vilniaus miesto savivaldybės ir VATESI analizavo pateiktus galimų avarijų scenarijus, planavo gyventojų apsaugomuosius veiksmus, įvykus radioaktyviųjų medžiagų išmetimui iš branduolinės elektrinės esančios kaimyninėje šalyje, netyčiniam radioaktyviųjų medžiagų pasklidimui viešoje erdvėje, transporto avarijai gabenant branduolines medžiagas ir benziną.

Šio seminaro metu specialistai pagilino žinias avarinės parengties planavimo srityje, o praktiniai užsiėmimai leido pasitikrinti kaip efektyviai pritaikyti gautas žinias ir stiprinti turimas kompetencijas.