Pradžia Parašyti el. laišką Svetainės struktūra
Paieška:

Panaudoto branduolinio kuro saugykla

Pagal 1993 m. lapkričio 30 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimą nr. 890  buvo nuspręsta Ignalinos AE aikštelėje įrengti panaudoto branduolinio kuro saugyklą. Atlikus projektavimo, saugos pagrindimo bei karštųjų bandymų analizę, 2000 m. vasario mėn. VATESI  išdavė licenciją eksploatuoti Ignalinos AE sauso tipo panaudoto branduolinio kuro saugyklą. Pagal šią licenciją buvo leista eksploatuoti 20 CASTOR ir 52 CONSTOR konteinerius su 51 panaudoto branduolinio kuro šilumą išskiriančia rinkle kiekviename konteineryje. 2004 m. liepos 22 d.  VATESI išdavė naują licenciją, pagal kurią saugyklos apimtys buvo išplėstos iki 60 CONSTOR konteinerių (įrengtos 8 papildomos vietos). Išnagrinėjus atitinkamus saugos pagrindimus, VATESI iki 2009 m. vasario  keitė licencijos galiojimo sąlygas ir leido išplėsti saugyklą dar 40 CONSTOR konteinerių. Dabar aikštelėje numatyta saugoti 20 CASTOR kanalinio didelio galingumo reaktoriaus (toliau – RBMK) konteinerių ir 100 CONSTOR RBMK konteinerių. Šiuo metu saugykla yra pilnai užpildyta panaudotu branduoliniu kuru, kuriose tarpiniam saugojimui patalpinta 6120 rinklių. Likusi panaudoto branduolinio kuro dalis bus saugoma Ignalinos AE naujoje panaudoto branduolinio kuro saugykloje.

 

Panaudoto kuro saugykla yra Ignalinos AE teritorijoje 1 km atstumu nuo elektrinės blokų ir 400 m atstumu nuo Drūkšių ežero. Tai sausojo tipo saugykla, kurioje panaudotas kuras yra saugomas tuose pačiuose konteineriuose, kuriuose jis gabenamas į saugyklą. Konteinerius CASTOR RBMK ir CONSTOR RBMK pagamino Vokietijos kompanija GNB. Konteinerių CASTOR aukštis – 4,33 m, išorinis diametras – 2,072 m, svoris kartu su saugomu panaudotu branduoliniu kuru – 71840 kg. Konteinerių CONSTOR aukštis – 4,746 m, išorinis diametras – 2,34 m, svoris kartu su saugomu panaudotu branduoliniu kuru – 84430 kg. Konteineriai statomi vertikalia padėtimi grupėmis ant gelžbetoninės platformos 3 metrų atstumu vienas nuo kito. Atstumas tarp konteinerių grupių yra 4,1 m. Perkelti konteinerius naudojamas 100 tonų keliamosios galios tiltinis kranas GK-100. Aplink visą saugyklos teritoriją įrengta nuolatinio radiacijos monitoringo sistema, iš kurios signalai perduodami į radiacijos monitoringo kontrolės skyrių.

 

Atnaujinta 2019-03-13