Pradžia Parašyti el. laišką Svetainės struktūra
Paieška:

Radiacinė sauga branduolinės energetikos srityje

Bendrasis branduolinės saugos tikslas – užtikrinti žmonių ir aplinkos apsaugą nuo pavojų, kuriuos gali sukelti branduolinės energetikos objektas. Pats branduolinės energetikos objektas turi turėti tokias savybes, kad jonizuojančiosios spinduliuotės poveikis žmonėms ir aplinkai neviršytų nustatytų normų tiek normalios eksploatacijos, tiek avarijos atvejais. Todėl eksploatuojant šiuos objektus VATESI prižiūri, kad būtų laikomasi normatyviniuose techniniuose dokumentuose nustatytų reikalavimų. Būtent šių reikalavimų vykdymas ir atitinkamų technologijų bei priemonių naudojimas padeda apsaugoti žmones ir aplinką nuo neigiamo jonizuojančiosios spinduliuotės poveikio.


Radiacinės saugos tikslas – užtikrinti, kad branduolinės energetikos objekto veiklos nulemta žmonių apšvita jonizuojančiąja spinduliuote atitiktų teisės aktuose nustatytus apšvitos ribojimo reikalavimus   ir būtų kiek įmanoma mažesnė, o bet kokių avarijų metu radiologiniai padariniai būtų sušvelninti ir neviršytų nustatytų ribų. Branduolinės energetikos objekto radiacinė sauga turi būti užtikrinama ne tik eksploatuojant branduolinės energetikos objektą, bet ir vykdant jo eksploatavimo nutraukimą, o priemonės darbuotojų ir gyventojų apšvitai mažinti numatytos jau branduolinės energetikos objekto projekte.


Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos branduolinės saugos įstatymo ir Radiacinės saugos įstatymo nuostatomis VATESI vykdo radiacinės saugos priežiūrą branduolinės energetikos srityje. Kad užtikrintų šių funkcijų vykdymą, VATESI rengia ir tvirtina branduolinės saugos reikalavimus: 

 

 

 

 

 

 

  • Branduolinės saugos reikalavimai BSR-1.9.3-2016 „Radiacinė sauga branduolinės energetikos objektuose “, kurie nustato darbuotojų ar jų atskirų rizikos grupių, nuolatos ar laikinai dirbančių branduolinės energetikos objektuose, taip pat kitų asmenų, laikinai vykdančių veiklą branduolinės energetikos objektuose, radiacinės saugos reikalavimus ir reikalavimus radiacinės saugos programai, kurią turi parengti licencijos ar leidimo turėtojas;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atnaujinta 2018-09-19