Pradžia Parašyti el. laišką Svetainės struktūra
Paieška:

Naujas kietųjų radioaktyviųjų atliekų tvarkymo ir saugojimo kompleksas

 

Visos kietosios radioaktyviosios atliekos dabar saugomos Ignalinos AE saugyklose. Siekiant įgyvendinti radioaktyviųjų atliekų tvarkymo reikalavimus BSR-3.1.2 ir modernizuoti atliekų tvarkymo sistemą, Ignalinos AE nusprendė įrengti naują kietųjų radioaktyviųjų atliekų tvarkymo ir saugojimo kompleksą. Jį sudaro ilgaamžių atliekų tvarkymo ir saugojimo bei trumpaamžių mažai ir vidutiniškai aktyvių atliekų tvarkymo ir saugojimo įrenginiai. Sukauptos kietosios radioaktyviosios atliekos iš dabartinių saugyklų bus sutvarkytos ir perkeltos į naujai pastatytą kompleksą bei laikomos, kol bus įrengti atliekynai. Komplekse bus tvarkomos ir saugomos visos Ignalinos AE eksploatavimo bei eksploatavimo nutraukimo metu susidariusios atliekos.

 

Siekiant sumažinti atliekų kiekius, naujajame įrenginyje numatoma įgyvendinti šiuolaikinius pasaulinėje praktikoje naudojamus metodus – mažai radioaktyvios degios atliekos bus deginamos, o vidutiniškai aktyvios atliekos presuojamos. Apdorotos atliekos bus talpinamos į konteinerius. Konteineriai su trumpaamžėmis vidutiniškai aktyviomis atliekomis bus užpildomi betonu. Saugykloje radioaktyviosios atliekos galės būti saugomos apie 50 m.

 

Radioaktyviųjų atliekų išėmimo iš senųjų saugyklų projektas (B2) buvo išskirtas į dvi dalis: pirmoji dalis – atliekų išėmimas iš 155 ir 155/1 pastatų, antroji – iš 157 ir 157/1 pastatų. Įgyvendinant B2 projekto pirmąją dalį, prie 155 ir 155/1 pastatų statomi kietųjų radioaktyviųjų atliekų išėmimo bei išimtų atliekų rūšiavimo įrenginiai. Atliekų išėmimui iš 157 ir 157/1 pastatuose esančių saugyklų, išėmimo įrenginiai bus įrengti ant minimųjų pastatų, atliekant 157 ir 157/1 pastatų modifikaciją (B2 projekto antra dalis).

 

Pagrindiniai su projekto įgyvendinimu susiję įvykiai

 

• 2003 m. balandžio mėn. – VATESI suderino projekto techninę užduotį.

• 2005 m. lapkričio mėn. – Ignalinos AE pasirašė kontraktą su konsorciumuGNS-NUKEM (Vokietija).

• 2006 m. rugpjūčio mėn. – VATESI suderino poveikio aplinkai vertinimo programą.

• 2007 m. spalio mėn. – Ignalinos AE VATESI peržiūrai pateikia Kietųjų radioaktyviųjų atliekų tvarkymo ir saugojimo įrenginių (B3/4 dalis) techninį projektą ir preliminarią jo saugos analizės ataskaitą.

• 2007 m. lapkričio mėn. – VATESI suderino Ignalinos AE naujojo kietųjų atliekų tvarkymo ir saugojimo komplekso poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą.

• 2007 m. lapkričio mėn. – VATESI išdavė licenciją, suteikiančią teisę projektuoti Ignalinos AE kietųjų radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įrenginius ir saugyklas.

• 2008 m. vasario mėn. – VATESI išdavė licenciją, suteikiančią teisę projektuoti kietųjų radioaktyviųjų atliekų išėmimo ir pradinio apdorojimo įrenginius.

• 2008 m. lapkričio mėn. – VATESI suderino Kietųjų radioaktyviųjų atliekų tvarkymo ir saugojimo įrenginių (B3/4 dalis) techninį projektą ir preliminarią jo saugos analizės ataskaitą.

• 2009 m. rugpjūčio mėn. – VATESI išdavė licencija statyti kietųjų radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įrenginius.

• 2009 m. lapkričio mėn. – Ignalinos AE pateikė VATESI peržiūrai kietųjų radioaktyviųjų atliekų išėmimo iš 155 ir 155/1 pastatų bei išimtų atliekų rūšiavimo įrenginių techninį projektą (B2 projekto 1 dalis).

• 2010 m. liepos mėn. – Ignalinos AE pateikė VATESI peržiūrai kietųjų radioaktyviųjų atliekų išėmimo iš 157 ir 157/1 pastatų techninį projektą bei saugos analizės ataskaitą (B2 projekto 2 dalis).

• 2011 m. balandžio mėn. – VATESI išdavė licenciją, suteikiančią teisę statyti kietųjų radioaktyviųjų atliekų išėmimo iš 155 ir 155/1 pastatų bei išimtų atliekų rūšiavimo įrenginius.

• 2014 m. gruodžio mėn. – VATESI suderino radioaktyviųjų atliekų išėmimo iš saugyklų (157 ir 157/1 pastatų) techninį projektą ir saugos analizės ataskaitą.

• 2014 m. gruodžio mėn. – VATESI suderino radioaktyviųjų atliekų išėmimo iš saugyklų įrangos įrengimo modifikaciją (B2 projekto 2 dalis).

• 2017 m. birželio mėn. – VATESI išdavė licenciją eksploatuoti kietųjų radioaktyviųjų atliekų išėmimo ir pradinio apdorojimo įrenginius (B2 projekto 1 dalis).

• 2019 m. balandžio mėn. – VATESI išdavė leidimą VĮ Ignalinos atominei elektrinei pramoniniu būdu eksploatuoti kietųjų radioaktyviųjų atliekų išėmimo ir pradinio apdorojimo įrenginius (B2 projekto 1 dalis).

 

 

Šiuo metu yra vykdomi B3/4 komplekso bei B2 projekto antrosios dalies įrenginių paruošimo eksploatavimui darbai.

 

 

Atnaujinta 2019-05-02