Pradžia Parašyti el. laišką Svetainės struktūra
Paieška:

VATESI stiprina kompetencijas branduolinių avarijų eigos prognozavimo srityje

Norvegijos finansinio mechanizmo logotipas

2021 m. vasario mėn. Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija (VATESI) pasirašė trišalę bendradar-

biavimo sutartį su Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentu prie Vidaus reikalų ministerijos (PAGD) ir Norvegijos radiacinės ir branduolinės saugos reguliavimo tarnyba (DSA) dėl projekto „Lietuvos išankstinio perspėjimo apie branduolinį pavojų sistemos vystymas“ įgyvendinimo.

Projekto tikslas – sukurti vieningą gyventojų išankstinio perspėjimo sistemą apie branduolinę ar radiologinę avariją Lietuvos Respublikoje ar už jos ribų, ypatingą dėmesį telkiant priemonėms skirtoms apsaugoti gyventojus galimos branduolinės avarijos Baltarusijos Respublikoje veikiančioje atominėje elektrinėje atveju.

Dalyvaudama šiame projekte, VATESI stiprins gebėjimus atlikti funkcijas numatytas Valstybiniame gyventojų apsaugos plane branduolinės ar radiologinės avarijos atveju: prognozuoti branduolinių ir radiologinių avarijų branduolinės energetikos objektuose eigą bei nustatyti radionuklidų išmetimo į aplinką charakteristikas. Siekiant šių tikslų, numatyta įsigyti programinę įrangą (kompiuterinę programą ir kompiuterinį modelį) skirtą tikslesnei avarijos eigai ir jos metu išmetamų į aplinką radionuklidų charakteristikoms prognozuoti, taip pat parengti programinės įrangos naudojimo dokumentaciją bei apmokyti šia įranga naudotis VATESI darbuotojus, užtikrinti įsigytos įrangos techninį palaikymą. Numatytoms VATESI veikloms įgyvendinti skirta 327 tūkst. eurų.

Projektas „Lietuvos išankstinio perspėjimo apie branduolinį pavojų sistemos vystymas“ finansuojamas 2014–2021 m. laikotarpio Norvegijos finansinio mechanizmo programos „Aplinkosauga, energetika, klimato kaita“ lėšomis.  

Daugiau informacijos apie projektą.