Pradžia Parašyti el. laišką Svetainės struktūra
Paieška:

Pirmojo ketvirčio ūkio subjektų veiklos patikrinimų rezultatai

2021 m. pirmą ketvirtį VATESI atliko 7 ūkio subjektų veiklos patikrinimus.

Trys patikrinimai atlikti VĮ Ignalinos atominėje elektrinėje, patikrintos darbuotojų apšvitos apskaitos ir radiologinio monitoringo sistemos, kaip įmonė laikosi saugos reikalavimų tvarkydama ir saugodama panaudotą branduolinį kurą energijos blokuose, kaip vykdo radionuklidų nebekontroliuojamųjų radioaktyvumo lygių nustatymo ir taikymo priežiūrą.

Taip pat patikrinta, kaip UAB „SMT Group“ atlieka turimų branduolinių medžiagų fizinę inventorizaciją, bei kaip UAB „Kranų technika“, UAB „Neonaksa“ ir UAB „Svertas Group“ laikosi radiacinės saugos reikalavimų vykdydamos darbus jonizuojančiosios spinduliuotės aplinkoje Ignalinos AE.

Patikrinimų metu pažeidimų ar gerosios praktikos neatitikčių nenustatyta.

VATESI vykdydama branduolinės energetikos saugos priežiūrą ir atlikdama ūkio subjektų veiklos patikrinimus vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, branduolinės saugos reikalavimais, taip pat jų pagrindu atskiroms sritims parengtais kontroliniais klausimynais. Daugiau informacijos šia tema skiltyje Ūkio subjektų priežiūra.

Šalyje paskelbto karantino metu didžioji dalis patikrinimų yra atliekama nuotoliniu būdu, pasitelkus elektroninio ryšio priemones, į ūkio subjekto patalpas vykstama tik tada, kai tai yra būtina. Atliekant patikrinimus Ignalinos AE aikštelėje yra pasitelkiamas Priežiūros skyrius – VATESI padalinys, kurio specialistai vykdo nuolatinę  saugos priežiūrą  Ignalinos AE.