Pradžia Parašyti el. laišką Svetainės struktūra
Paieška:

Keičiasi VATESI viršininko pavaduotojų pareigybių pavadinimai

Nuo 2021 m. kovo 1 dienos keičiami Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos (VATESI) viršininko pavaduotojų pareigybių pavadinimai. Pavaduotojo branduolinei saugai pareigybė vadinsis pavaduotojas bendrais branduolinės saugos klausimais, o pavaduotojo radiacinei saugai – pavaduotojas radioaktyviųjų medžiagų kontrolės klausimais.

Nauji pavaduotojų pareigybių pavadinimai įvedami tam, kad tiksliau atspindėtų VATESI viršininko pavaduotojų kuruojamų sričių turinį ir jų tarpusavio santykį, Lietuvos Respublikos branduolinės saugos įstatyme nustatytą branduolinės saugos sampratos apibrėžimą, dabartiniame Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimo ir radioaktyviųjų atliekų tvarkymo etape kylančius branduolinės saugos reglamentavimo ir priežiūros iššūkius.

Pavaduotojas bendrais branduolinės saugos klausimais ir toliau organizuos darbą bendrųjų branduolinės saugos užtikrinimo principų, branduolinės energetikos objektų avarijų analizės ir valdymo, daliųjų medžiagų naudojimo ir tvarkymo saugos, branduolinės energetikos objektų saugai svarbių konstrukcijų, sistemų ir komponentų saugos bei priešgaisrinės saugos užtikrinimo, branduolinės energetikos objektų eksploatavimo ir veiklų su branduolinio ciklo medžiagomis patirties panaudojimo bei saugos vadybos reglamentavimo ir priežiūros srityse.

Pavaduotojas radioaktyviųjų medžiagų kontrolės klausimais ir toliau organizuos darbą radioaktyviųjų atliekų tvarkymo, branduolinės energetikos objektų eksploatavimo nutraukimo, branduolinio kuro ciklo medžiagų vežimo, avarinės parengties ir radiacinės saugos verčiantis branduolinės energetikos srities veikla su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais reglamentavimo ir priežiūros srityse.

VATESI viršininko pavaduotojo bendrais branduolinės saugos klausimais pareigas ir toliau eis Sigitas Šlepavičius, pavaduotojo radioaktyviųjų medžiagų kontrolės klausimais – Darius Lukauskas.

Pavaduotojams pavaldūs skyriai, jų pavadinimai ir funkcijos nesikeičia.