Pradžia Parašyti el. laišką Svetainės struktūra
Paieška:

Patvirtintas VATESI 2021 metų ūkio subjektų veiklos patikrinimų planas

Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija (VATESI) skelbia 2021 m. ūkio subjektų patikrinimų planą.

2021 m. suplanuoti 67 patikrinimai. VATESI, atsižvelgdama į sudėtingą epidemiologinę situaciją dėl koronaviruso ir šalyje dėl to paskelbtą karantiną, patikrinimus planuoja atlikti nuotoliniu būdu, be vizito į ūkio subjekto patalpas, išskyrus atvejus, kai tai yra būtina ir laikantis visų privalomų darbuotojų apsaugos reikalavimų.

VATESI patikrinimai yra viena iš ūkio subjektų priežiūros priemonių, padedančių laiku išaiškinti esamus trūkumus bei kylančias problemas tam, kad būtų išvengta nukrypimų nuo branduolinės energetikos objektų ar atitinkamos veiklos normalaus eksploatavimo sąlygų siekiant užtikrinti žmonių ir aplinkos apsaugą nuo žalingo jonizuojančiosios spinduliuotės poveikio. Ūkio subjektas, iš anksto žinodamas apie veiklos patikrinimą, gali tinkamai jam pasirengti bei planuoti savo vykdomą veiklą.

Kontroliniai klausimynai

Atkreipiame dėmesį, kad 2021 m. sausio 1 d. įsigaliojo 4 nauji kontroliniai klausimynai, susiję su branduolinės energetikos objekto saugai svarbių kėlimo įrenginiais ir jų įranga.

Taip pat primename, kad 2020 m. lapkričio 1 d. įsigaliojo 3 nauji kontroliniai klausimynai branduolinės energetikos objektų eksploatavimo nutraukimo, saugai svarbių konstrukcijų, sistemų ir komponentų priešgaisrinės saugos bei užregistruotos veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais srityse. Taip pat buvo atnaujintos 6 anksčiau įsigaliojusių  kontrolinių klausimynų formos, papildant jas naujais klausimais ir patikrinimų rezultatų dalimi.   

Aktualią VATESI patikrinimų plano redakciją, kontrolinius klausimynus ir daugiau informacijos apie atliekamus patikrinimus galima rasti svetainės skiltyje Ūkio subjektų priežiūra.