Pradžia Parašyti el. laišką Svetainės struktūra
Paieška:

VATESI specialistai dalyvavo ConvEx tarptautinėse avarinės parengties pratybose

Gruodžio 9 d. Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos (VATESI) specialistai dalyvavo Tarptautinės atominės energijos agentūros (TATENA) organizuotose tarptautinėse avarinės parengties pratybose ConvEx-2c.


Pratybų metu buvo aktyvuotas VATESI Ekstremaliųjų situacijų operacijų centras, kuris dirbo nuotoliniu būdu. Pagal numatytą pratybų scenarijų, tariamai neįprastasis įvykis buvo Suomijos Olkiluoto branduolinėje elektrinėje, kurio metu buvo pažeista 1-ojo energijos bloko reaktoriaus šerdis. Kuro pažeidimas įvyko sutrikus reaktoriaus aušinimui dėl į jūros vandens padavimo kanalus patekusio dumblo. 1-asis ir 2-asis energijos blokai įvykio metu buvo sustabdyti. Toliau pagal scenarijų vyko kontroliuojamas radionuklidų išmetimas į aplinką ir tariamai gyventojams, esantiems iki 20 km atstumu nuo atominės elektrinės, taikyti apsaugomieji veiksmai.


VATESI specialistai sekė situaciją, analizavo įvykio eigą, rengė informaciją ir tariamai ją siuntė kitoms Lietuvos institucijoms, tariamai teikė pranešimus visuomenei. Kadangi pirmą kartą pratybose dalyvauta nuotoliniu būdu, buvo išnaudota galimybė pasitikrinti organizacines ir technines priemones, kurios padeda užtikrinti sklandų Ekstremalių situacijų operacijų centro darbą sudėtingomis karantino sąlygomis.


TATENA per metus organizuoja ne mažiau kaip 10 įvairaus lygio ir funkcinės paskirties pratybų, siekdama patikrinti valstybių pasirengimą reaguoti į branduolinius ir radiologinius įvykius bei skatindama tobulinti specialistų įgūdžius. Šiose ConvEx-2c formato pratybose dalyvavo 65 valstybės ir 9 tarptautinės organizacijos.


VATESI yra paskirta atsakinga kompetentinga institucija Lietuvoje laiku ir tinkamai priimti bei teikti informaciją TATENA, Europos Komisijai ir kaimyninėms valstybėms bei Lietuvos institucijoms apie įvykusius radiologinius ir branduolinius incidentus bei avarijas. Tam VATESI yra sukurta ankstyvojo pranešimo sistema, nuolat dirba ankstyvojo pranešimo specialistai, kurie yra pasirengę 24 valandas per parą priimti ir pateikti informaciją apie  branduolinius ir radiologinius incidentus Lietuvoje ir pasaulyje.