Pradžia Parašyti el. laišką Svetainės struktūra
Paieška:

Trečiojo ketvirčio ūkio subjektų veiklos patikrinimų rezultatai

2020 m. trečią ketvirtį VATESI atliko VĮ Ignalinos atominėje elektrinėje ir jos valdomuose branduolinės energetikos objektuose 19 patikrinimų.

VATESI specialistai patikrino, kaip įmonė laikosi saugos reikalavimų vykdydama galutinai sustabdytų energijos blokų saugai svarbių įrenginių techninę priežiūrą ir senėjimo valdymą, tvarkydama ir saugodama kietąsias ir skystąsias radioaktyviąsias atliekas bei panaudotą branduolinį kurą, ar saugiai vykdomi nebenaudojamos įrangos išmontavimo ir dezaktyvavimo darbai. Patikrintos avarinės parengties ir neprojektinių avarijų valdymo priemonės, radiologinio monitoringo sistema. Taip pat tikrinti įmonės vadybos sistemos procesai, susiję su darbuotojų kompetencijos užtikrinimu, ir kaip įmonė vykdo branduolinės paskirties dvejopo naudojimo prekių kontrolę bei užtikrina branduolinės energetikos objektų fizinę saugą.

Patikrinimų metu buvo nustatyti 5 teisės aktų reikalavimų pažeidimai, iš jų 3 – mažareikšmiai.

Saugai svarbių drenažo surinkimo iš hermetinių patalpų ir ventiliacijos sistemų eksploatavimo ir techninės priežiūros patikrinimo metu VATESI specialistai užfiksavo pažeidimą dėl netinkamo ventiliacijos sistemos ortakio ženklinimo – radiacinio pavojaus ženkluose, perspėjančiuose apie padidėjusį jonizuojančiosios spinduliuotės lygį, nebuvo nurodyta dozės galia, ženklo pastatymo data, nebuvo dozimetristo parašo. Pažeidimas pašalintas patikrinimo ataskaitos rengimo metu.

Taip pat pažeidimas buvo nustatytas tikrinant Ignalinos AE energijos blokų fizinės saugos sistemos priemones. Riboto patekimo zonoje nebuvo išlaikyta pakankama matomumo zona, kaip numato fizinės saugos reikalavimai. Nustatytas pažeidimas turėjo tiesioginės įtakos fizinės saugos sistemos veikimui ir jos efektyvumui, todėl VĮ Ignalinos atominei elektrinei pateiktas privalomas vykdyti nurodymas pašalinti pažeidimą. Nurodymas buvo įgyvendintas per nustatytą terminą.

Trys mažareikšmiai pažeidimai susiję su netvarkingu branduolinės energetikos objekto lankytojų žurnalo pildymu, netinkamu įrangos gedimo registravimu ir dozimetrinės kontrolės priemonių būklės priežiūros trūkumais. Šiuos pažeidimus įmonės darbuotojai pašalino patikrinimų ataskaitų rengimo metu.

Svarbu pažymėti, kad dėl VĮ Ignalinos atominėje elektrinėje nustatytų pažeidimų nebuvo viršytos darbuotojų apšvitos dozės, nebuvo pažeisti radionuklidus sulaikantys ar jonizuojančiąją spinduliuotę slopinantys barjerai, nepablogėjo saugai svarbių įrenginių savybės, į aplinką nebuvo išmetama radionuklidų.

VATESI vykdydama branduolinės energetikos saugos priežiūrą ir atlikdama ūkio subjektų veiklos patikrinimus vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, branduolinės saugos reikalavimais. Atskiroms sritims yra parengti kontroliniai klausimynai. Daugiau informacijos šia tema skiltyje Ūkio subjektų priežiūra.