Pradžia Parašyti el. laišką Svetainės struktūra
Paieška:

Antro ketvirčio ūkio subjektų veiklos patikrinimų rezultatai

Ignalinos atominėje elektrinėje

2020 m. antrą ketvirtį VATESI iš viso atliko 13 ūkio subjektų veiklos patikrinimų.

Dėl Lietuvos Respublikoje paskelbtos ekstremaliosios situacijos dėl koronaviruso (COVID-19) plitimo grėsmės ir saugant VATESI ir prižiūrimų ūkio subjektų darbuotojų sveikatą, tai pat siekiant užtikrinti ūkio subjektų vykdomų funkcijų tęstinumą ekstremaliosios situacijos aplinkybėmis, kai kurie patikrinimai buvo išskaidyti į atskiras dalis ir atliekami tiek nuotoliniu būdu, pasitelkiant telekonferencinį ryšį, tiek lankantis ūkio subjektų patalpose.

10 patikrinimų atlikta VĮ Ignalinos atominėje elektrinėje. VATESI specialistai tikrino, kaip įmonė laikosi saugos reikalavimų vykdydama galutinai sustabdytų energijos blokų saugai svarbių įrenginių, sistemų ir komponentų techninę priežiūrą, ar tinkamai naudoja eksploatavimo patirtį ir atlieka saugai svarbių produktų tiekėjų išorinius auditus. Taip pat atlikti patikrinimai susiję su radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įrenginių (bitumuotų radioaktyviųjų atliekų ir sucementuotų skystųjų radioaktyviųjų atliekų saugyklų, radioaktyviųjų atliekų tvarkymo ir saugojimo komplekso) eksploatavimu ir sistemų priežiūra. Patikrinta Labai mažai radioaktyvių atliekų atliekyno saugai svarbių konstrukcijų atitiktis projektui, kietųjų radioaktyviųjų atliekų išėmimo iš senųjų saugyklų įrenginių avarinių situacijų ir projektinių avarijų valdymo priemonės. Taip pat tikrinta, kaip įmonė kontroliuoja ir apskaito branduolines medžiagas bei užtikrina branduolinės energetikos objektų fizinę saugą.

Patikrinimų metu buvo nustatyti 5 pažeidimai, iš jų 3 mažareikšmiai teisės aktų pažeidimai (toliau – mažareikšmis pažeidimas).

Vienas mažareikšmis pažeidimas susijęs su 2019 m. įvykusiu apsaugos ir reagavimo pajėgų funkcijas Ignalinos AE atliekančios tarnybos pasikeitimu. Po tarnybų pasikeitimo tam tikras funkcijas pradėjo vykdyti pati įmonė, tačiau tai nebuvo numatyta galiojančiuose susitarimuose. Pažeidimas pašalintas patikrinimo ataskaitos rengimo metu. Du mažareikšmiai pažeidimai užfiksuoti dėl netinkamos įspėjimo ir signalizavimo įrangos būklės 1-ojo energijos bloko vandens ūkio skyde ir dėl netvarkingai pildomų kai kurių su personalo mokymais susijusių dokumentų. Pastaruosius du mažareikšmius pažeidimus įmonės darbuotojai pašalino iš karto, dar nepasibaigus patikrinimams.

VATESI specialistų nustatytas pažeidimas dėl netinkamoje vietoje laikomos konteinerių kėlimo įrangos – patikrinimo metu rasti ant žemės laikomi konteinerių kėlimo stropai, nors pagal branduolinės saugos reikalavimus, baigus kėlimo darbus, kėlimo reikmenys turi būti nuimti ir padėti į numatytą jų saugojimo vietą – pašalintas patikrinimo ataskaitos rengimo metu. Dar vienas pažeidimas nustatytas vienoje iš patalpų radus gaisro gesinimo įrangą (gesintuvus) su pasibaigusiu galiojimo laiku – licencijos turėtojas tinkamai neatlieka gesintuvų techninės priežiūros, kaip tai nustatyta įmonės gaisrų gesinimo priemonių ir gaisrinės įrangos priežiūros ir naudojimo instrukcijoje.  Dėl šio pažeidimo VĮ Ignalinos atominei elektrinei nustatyta tvarka taikyta poveikio priemonė – teiktas privalomas vykdyti nurodymas pašalinti pažeidimą. Įmonė pašalino pažeidimą per nustatytą terminą.

Svarbu pažymėti, kad dėl VĮ Ignalinos atominėje elektrinėje nustatytų pažeidimų negalėjo būti viršytos darbuotojų apšvitos dozės, nebuvo pažeisti radionuklidus sulaikantys ar jonizuojančiąją spinduliuotę slopinantys barjerai, nepablogėjo saugai svarbių įrenginių savybės ir į aplinką išmetamų radionuklidų aktyvumas neviršijo radionuklidų išmetimo į aplinką plane nustatytų ribinių verčių, nebuvo su saugaus eksploatavimo sąlygų nesilaikymu susijusių sutrikimų. Nustatyti pažeidimai buvo susiję su žalingo poveikio žmonėms ir aplinkai prevencija.

Taip pat šiuo laikotarpiu VATESI specialistai tikrino, kaip UAB „Lakmalit“, UAB „Ekobana“ ir UAB „Interflux“ laikosi radiacinės saugos reikalavimų vykdydamos veiklą jonizuojančiosios spinduliuotės aplinkoje branduolinės energetikos objekte. Patikrinimų metu pažeidimų nenustatyta.

VATESI vykdydama branduolinės energetikos saugos priežiūrą ir atlikdama ūkio subjektų veiklos patikrinimus vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, branduolinės saugos reikalavimais, taip pat atskiroms sritims parengtais kontroliniais klausimynais. Daugiau informacijos šia tema skiltyje Ūkio subjektų priežiūra.