Pradžia Parašyti el. laišką Svetainės struktūra
Paieška:

Suinteresuotosios šalys VATESI veiklą ir teikiamas paslaugas įvertino gerai

2019 m. pabaigoje VATESI atliko suinteresuotųjų šalių apklausas, kurių metu paprašė įvertinti VATESI veiklą, teikiamų administracinių paslaugų kokybę, taip pat tarpinstitucinį bendradarbiavimą bei partnerystę.


Аpklausų anketas užpildė dvi suinteresuotųjų šalių grupės: ūkio subjektai (VATESI išduotų licencijų ir leidimų turėtojai) ir valstybės institucijos. Iš viso buvo gauti 23 atsakymai.

Ūkio subjektai VATESI veiklą vertina teigiamai: 50 proc. ūkio subjektų VATESI veiklą vertina labai gerai, 40 proc. – gerai,  10 proc. – patenkinamai.

Valstybės institucijos VATESI tarpinstitucinį bendradarbiavimą bei partnerystę taip pat įvertino teigiamai: 54 proc. institucijų VATESI partnerystę vertina labai gerai, 31 proc. – gerai, 7 proc. –  patenkinamai, 8 proc. – neturėjo nuomonės. 

Apklausų rezultatai rodo, kad ūkio subjektai yra patenkinti konsultacijų metu VATESI specialistų suteiktos informacijos kokybe: 80 proc. ūkio subjektų jiems suteiktų konsultacijų kokybę įvertino labai gerai, 20 proc. – gerai. Taip pat apklausti ūkio subjektai pažymėjo, kad licencijos, leidimai ir laikinieji leidimai jiems buvo išduoti arba kitos paslaugos suteiktos teisės aktų nustatytais terminais.

Apklausų metu respondentai pateikė rekomendacijų ir pasiūlymų, kaip pagerinti VATESI teikiamų administracinių paslaugų kokybę ir tarpinstitucinį bendradarbiavimą. Šie pasiūlymai visada yra įvertinami ir naudojami VATESI veiklai tobulinti.